Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2017-04-24 12:57:24
Powrót do projektu

Chrońmy ptaki śpiewające w zieleni Górnego Mokotowa i skarpy pradoliny Wisły.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Projekt służy zwiększeniu atrakcyjności przyrodniczej zieleni mokotowskiej rejonu 6, poprzez utrzymanie we właściwym stanie ok. 200 sztuk znajdujących się tam skrzynek lęgowych dla ptaków zajmowanych przez sikory, szpaki, mazurki ( nawet puszczyka), a także dowieszenie dalszych 200 skrzynek - częściowo również dla wymiany już zużytych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0206983304851750206983304852
szerokość geograficzna: 52.192113339577181921133395772

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Puławska, Odyńca, Woronicza,Bytnara

Istotne informacje o lokalizacji

Park Arkadia, Skwer Małkowskich, skwer grupy AK Granat, Park Orlicz - Dreszera, Ogrody Jordanowskie - przy ul. Odyńca i ulicy Bytnara, treny zieleni przy szkołach publicznych.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Wymienione w projekcie tereny zieleni są całoroczne dostępne dla publiczności. Natomiast ptaki gniazdujące w skrzynkach są łatwe do obserwacji z ziemi i mało płochliwe, szczególnie w ciągu ich sezonu lęgowego. Łatwy dostęp do wykrycia i przyjemny dla ludzi jest również ich śpiew.


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje:

1) Jedno - krotne (od połowy x do połowy XII 2018r), oczyszczenie około 200 skrzynek dla ptaków, rozwieszonych w przeszłości w zieleni miejskiej tego rejonu - głównie przez przez WOŚ dla Dzielnicy Mokotów m.st. m.st. Warszawa lub organizacje ekologiczne, czy też w ramach inicjatywy lokalnej.

2) Sporządzenie sprawozdania z soczyścienia wymienionych skrzynek - z uwzględnieniem ich zajęcia w 2018 r , na lęgi przez poszczególne gatunki ptaków wraz z wnioskami

3) Zakup i rozwieszenie 200 sztuk skrzynek nowych w tym 1dla puszczyka, 120 sztuk typu "B" (główne dla szpaka) oraz 79 typu "A" - dla sikor, mazurka i muchłówki żałobnej - w zieleńcach, gdzie ich dotychczas nie było też - wskutek potrzeby wymiany skrzynek starych, często ponad 10-letnich, które nie nadają się do naprawy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Usunięcie starych gniazd ze skrzynek i ich konserwacja w okresie jesienno - zimowym są konieczne dla dalszego masowego (ponad 90% zajęcia w ostatnich latach) wykorzystania tych budek przez ptaki występujące w zieleni miejskiej - głównie sikory, szpaki i mazurki. Ptaki te w większości nie zajmują skrzynek, w których pozostały stare gniazda. Zabieg ten podniesie także bezpieczeństwo (udatność) lęgów ptasich w skrzynkach i zapewni tym budkom dłuższą trwałość. Tym samym przedłużony zostanie efekt ekologiczny rozwieszenia skrzynek w przeszłości. Natomiast nowo - zawieszone skrzynki - zastąpią budki już zużyte, w wieku ponad 10 lat, jak również - zastosowanie na terenach gdzie dotychczas ich nie było (np. Ogród Jordanowski przy ul. Odyńca) - przyczynią się do osiedlenia lub wzrostu liczebnego ptaków mile spostrzeganych przez warszawiaków, ładnie śpiewających i nie powodujących żadnych uciążliwości.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Oczyszczenie (=usunięcie starego gniazda) z jednej skrzynki, połączone z jej drobną konserwacją - 7 zł brutto za 1 szt, łącznie 200 szt. x 7 zł - 1400 zł brutto.

2. Zakup i zawieszenie 200 nowych skrzynek - 60 zł za 1 skrzynkę brutto - łącznie 200 skrzynek x 60 zł - 12000 zł brutto

3. Sporządzenie końcowego sprawozdania 200 zł brutto


Całkowity koszt projektu: 13 400,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Coroczne oczyszczanie około 400 skrzynek - w okresie jesienno - zimowym, począwszy od zimy 2019/20 roku - 7zł za 1 szt - łącznie 2800 zł brutto


Całkowity koszt eksploatacji: 2 800,00 zł

Załączniki