Do 17 lutego możesz przesłać projekt lub dyskutować na forum z innymi mieszkańcami o potrzebach swojej dzielnicy
Wojciech - zmiany z 2018-01-14 22:52:14
Powrót do projektu

def

Modernizacja głównej alei spacerowej w ROD "Waszyngtona"

status: Zgłoszony


Modernizacja głównej alei (al. Waldemara Habetina) w ROD „Waszyngtona”, stanowiącej główną oś spacerową i komunikacyjną ogrodu. Zakres prac: frezowanie starej nawierzchni asfaltowej, uzupełnienie ubytków podbudowy, korekta profilu, ułożenie nowych warstw asfaltu. Dodatkowo ustawienie czterech nowoczesnych ławek z oparciem.

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

def al. Waszyngtona 52/80

Istotne informacje o lokalizacji

def

Teren ROD "Waszyngtona", droga przebiega po zachodniej stronie linii energetycznej biegnącej wzdłuż głównej alei ogrodowej (al. W. Habetina) od bramy wjazdowej do ROD "Waszyngtona", adres al. Waszyngtona 52/80 do zamkniętej bramy pożarowej prowadzącej do kolejnego ROD "E.G.N.".


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • WSZYSCY

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

def

Teren ROD "Waszyngtona" dostępny jest codziennie bez ograniczeń w godz. 7 - 22. W okresie zimowym w godz. 7 - 20.


Pełny opis projektu

Asfaltowa aleja im. W. Habetina stanowi główną oś spacerowo - komunikacyjną ogrodu. Jest lubianym i uczęszczanym miejscem spacerów i wypoczynku. W okolicy Domu Działkowca, który u ubiegłym roku został wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków aleja jest miejscem spotkań, odpoczynku na ławeczkach (szczególnie dla seniorów i matek z dziećmi).

Aktualny stan techniczny alei jest bardzo zły: spękania, nieprawidłowy profil jezdni, ubytki asfaltu i podbudowy.

Z uwagi na szczególny charakter wspomnianego zabytku, jego okolic, licznej frekwencji spacerowiczów aleja ta powinna być wizytówką ogrodu, pośrednio Saskiej Kępy, bo tu administracyjnie wypada jej przebieg. Tym bardziej, że częstymi Gośćmi, spacerowiczami oraz działkowcami z rodzinami są m. in. właśnie mieszkańcy Saskiej Kępy. Po modernizacji, czyli: frezowaniu starej nawierzchni asfaltowej, uzupełnieniu ubytków podbudowy, korekcie profilu jezdni, ułożeniu nowych warstw asfaltu, oraz ustawieniu czterech nowych ławek, zdecydowanie przyjemniej będzie tutaj przyjść, pospacerować, przysiąść i odpocząć w cichej enklawie zieleni. Co istotne aleja objęta jest zakazem ruchu. Stanowi jednak dojazdową drogę techniczno-ratowniczą i w wyjątkowychograniczony ruch jest dopuszczalny. Wymaga to, aby stan drogi był prawidłowy.

Zasadniczo ROD "Waszyngtona" dąży do idei otwartego ogrodu, przyjaznego mieszkańcom, z obszarami rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowymi (dziś siłownia plenerowa, w przyszłości kolejne aktywności), z alejkami spacerowymi, których osią byłaby zmodernizowana, z nowymi czterema ławkami z oparciem, od ubiegłego roku nowocześnie oświetlona (lampy LED) główna aleja.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie asfaltowa aleja im. W. Habetina stanowi główną oś spacerowo - komunikacyjną ogrodu. Jest lubianym i uczęszczanym miejscem spacerów i wypoczynku. W okolicy Domu Działkowca, który u ubiegłym roku został wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków aleja jest miejscem spotkań, odpoczynku na ławeczkach.

Aktualny stan techniczny alei jest bardzo zły i wymaga gruntownej modernizacji oraz ustawienia nowych ławek z oparciem.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

def

Wycena wstępna, do ponownej specjalistycznej weryfikacji.

- frezowanie asfaltu - ok. 1 500 m. kw. - 45 000 PLN

- korekta profilu jezdni - 22 000 PLN

- uzupełnienie ubytków podbudowy - 75 000 PLN

- ułożenie nowych warstw asfaltu - ok. 1 500 m. kw. - 150 000 PLN

- 4 szt. ławek ogrodowych z oparciem - 4 x 2 000 PLN - 8 000 PLN


Całkowity koszt projektu: 1300 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki