Do 17 lutego możesz przesłać projekt lub dyskutować na forum z innymi mieszkańcami o potrzebach swojej dzielnicy
awojtasik - zmiany z 2018-03-28 13:08:28
Powrót do projektu

Modernizacja głównej alei spacerowej w ROD "Waszyngtona"

status: Zgłoszony


Modernizacja głównej alei (al. Waldemara Habetina) w ROD „Waszyngtona”, stanowiącej główną oś spacerową i komunikacyjną ogrodu. Zakres prac: frezowanie starej, zniszczonej nawierzchni asfaltowej, uzupełnienie ubytków podbudowy, korekta profilu jezdni, ułożenie nowych warstw asfaltu. Dodatkowo ustawienie czterech nowoczesnych ławek z oparciem.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0664558410645
szerokość geograficzna: 52.2405960241025

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

al. Waszyngtona 52/80

Istotne informacje o lokalizacji

Teren ROD "Waszyngtona", droga przebiega po zachodniej stronie linii energetycznej biegnącej wzdłuż głównej alei ogrodowej (al. W. Habetina) od bramy wjazdowej do ROD "Waszyngtona", adres al. Waszyngtona 52/80 do zamkniętej bramy prowadzącej do kolejnego ROD "E.G.N.".


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren ROD "Waszyngtona" dostępny jest bez ograniczeń, codziennie w godz. 7 - 22. W okresie zimowym w godz. 7 - 20.


Pełny opis projektu

Asfaltowa aleja im. W. Habetina stanowi główną oś spacerowo - komunikacyjną ogrodu. Jest lubianym i uczęszczanym miejscem spacerów i wypoczynku. W okolicy Domu Działkowca, który u ubiegłym roku został wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków aleja jest miejscem spotkań, odpoczynku na ławeczkach (szczególnie dla seniorów i matek z dziećmi).

Aktualny stan techniczny alei jest bardzo zły: spękania, nieprawidłowy profil jezdni, ubytki asfaltu i podbudowy.

Z uwagi na szczególny charakter wspomnianego zabytku, jego okolic, licznej frekwencji spacerowiczów aleja ta powinna być wizytówką ogrodu, pośrednio Saskiej Kępy, bo tu administracyjnie wypada jej przebieg. Tym bardziej, że częstymi gośćmi ogrodu, spacerowiczami oraz działkowcami z rodzinami są m. in. właśnie mieszkańcy Saskiej Kępy. Po modernizacji, czyli: frezowaniu starej, zniszczonej nawierzchni asfaltowej, uzupełnieniu ubytków podbudowy z korektą profilu jezdni, ułożeniu nowych warstw asfaltu, oraz ustawieniu czterech nowych ławek, zdecydowanie przyjemniej będzie tutaj przyjść, pospacerować, przysiąść i odpocząć w cichej enklawie zieleni. Co istotne aleja objęta jest zakazem ruchu. Stanowi jednak dojazdową drogę techniczno-ratowniczą i w wyjątkowych sytuacjach ruch jest dopuszczalny. Wymaga to, aby stan drogi był prawidłowy.

Zasadniczo ROD "Waszyngtona" dąży do idei otwartego ogrodu, przyjaznego mieszkańcom, z obszarami rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowymi (dziś siłownia plenerowa, w przyszłości kolejne aktywności), z alejkami spacerowymi, których osią byłaby zmodernizowana, z nowymi czterema ławkami z oparciem, od ubiegłego roku nowocześnie oświetlona (lampy LED) główna aleja im. Waldemara Habetina.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie asfaltowa aleja im. W. Habetina stanowi główną oś spacerowo - komunikacyjną ogrodu. Jest lubianym i uczęszczanym miejscem spacerów i wypoczynku. W okolicy Domu Działkowca, który od ubiegłego roku został wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków aleja ta jest miejscem spotkań, odpoczynku na ławeczkach.

Aktualny stan techniczny alei jest bardzo zły i wymaga gruntownej modernizacji. Dodatkowo zasadne jest ustawienie czterech nowych ławek z oparciem w przebiegu alei, głównie w okolicy Domu Działkowca.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wycena wstępna, do ponownej specjalistycznej weryfikacji: frezowanie asfaltu - ok. 1 500 m. kw. - 70 000 PLN; korekta profilu jezdni, uzupełnienie ubytków podbudowy - 80 000 PLN; ułożenie nowych warstw asfaltu - ok. 1 500 m. kw. - 140 000 PLN; ławki ogrodowe z oparciem - 4 szt. x 2 000 PLN = 8 000 PLN, tablica informacyjna BP - 2 000 PLN


Całkowity koszt projektu: 300 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki