Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2018-01-22 17:06:22
Powrót do projektu

NASZE MAŁE BOISKO KOMORSKA/OSTROBRAMSKA

status: Zgłoszony


Projekt polega na wyremontowaniu starego i niebezpiecznego asfaltowego boiska do gier sportowych o pow. 310m2 na nowoczesne boisko wielofunkcyjne o nawierzchni polipropylenowej wraz z wyposażeniem do gry siatkówkę i tenisa ziemnego.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.1013299226761
szerokość geograficzna: 52.2356781464515

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

POMIĘDZY BUDYNKAMI KOMORSKA 4/OSTROBRAMSKA 84

Istotne informacje o lokalizacji

PRZEBUDOIWA ISTNIEJĄCEGO BOISKA DO TENISA, POMIĘDZY BUDYNKAMI PRZY ULICY KOMORSKIEJ 4 I OSTROBRAMSKIEJ 84


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • kultura
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

NASZE MAŁE BOISKO KOMORSKA/OSTROBRAMSKA dostępne przez cały dzień, z uwzględnieniem ciszy nocnej. Teren ogólnodostępny dla osób zainteresowanych według przeznaczenia terenu.


Pełny opis projektu

Projekt NASZE MAŁE BOISKO KOMORSKA/OSTROBRAMSKA zakłada remont starego, asfaltowego boiska o pow. 310m2 na nowoczesne boisko wielofunkcyjne o nawierzchni polipropylenowej wraz z wyposażeniem do gry w siatkówkę i tenisa ziemnego). Realizacja projektu zapewni dostosowanie boiska do obowiązujących standardów sportowych oraz będzie służyć poprawie bezpieczeństwa, podczas zawodów i zabawy na tym terenie.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na terenie objętym projektem znajduje się obecnie stare, asfaltowe boisko do gier sportowych. Jego sposób wykonania, a także obecny stan odbiegają od aktualnych standardów zarówno w zakresie gry zespołowej jak i bezpieczeństwa użytkowników obiektu. Realizacja projektu umożliwi poprawę funkcjonalności tego miejsca, zapewniając nieograniczony dostęp do zajęć sportowych dla mieszkańców Grochowa, jak i pozostałych osób zainteresowanych aktywnym trybem życia.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wykonanie podbudowy z wylewki betonowej o grubości minimum 8cm wraz z wykonaniem opaski z obrzeży (310m2) - 30.000 zł

Dostawa i montaż nawierzchni polipropylenowej (310m2) -36.000 zł

Słupki do tenisa ziemnego stalowe z siatka (2 kpl.) - 2.000,00 zł

Słupki do siatkówki stalowe z siatką (2 kpl.) - 2.500,00 zł

Roboty montażowe - 2.000,00 zł

Zestaw do koszykówki model gęsia szyja z tablicą stalową 120x90 obręcz skrzynkowa, siatka (4 szt.) - 20.000,00 zł.

Piłkochwyty - 12.500,00 zł.


Całkowity koszt projektu: 72 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Plan boiska 28x11-Warszawa Komorska-Model.pdf