Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Bemowo - zmiany z 2018-03-14 12:15:14
Powrót do projektu

Bezpieczne przejścia dla pieszych na Jelonkach

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Dużej części przejść dla pieszych na Jelonkach daleko do ideału dlatego ten projekt ma na celu poprawić bezpieczeństwo korzystania z nich. Wyznaczone zostaną brakujące przejścia, a przy istniejących m.in. usunięte zostaną elementy pogarszające widoczność, wysokie krawężniki zostaną obniżone, zamontowane zostaną ostrzegające płytki z wypustkami.

Dzielnica

Bemowo


Charakter projektu

Lokalny , Bemowo


Lokalizacja projektu

Ulica Doroszewskiego, Klemensiewicza, Czumy, Kossutha, Konarskiego, Szwankowskiego, Wyki, Karabeli, Borowego, Siemiatycka, Puszczy Solskiej, Drzeworytników, Lustrzana, Cokołowa, Świetlików, Brygadzistów, Powstańców Śląskich

Istotne informacje o lokalizacji

Pasy drogowe dróg publicznych.

Mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1MpB89nLHsYPIdmkPjpK6pnt-xLbiIbWg


Klasyfikacja projektu

 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

 • piesi
 • rowerzyści
 • kierowcy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Mieszkańcy będą mogli korzystać z efektów realizacji projektu przez cały rok ponieważ wszystkie ulice są własnością miasta i są ogólnodostępne dla każdego.


Pełny opis projektu

Lista lokalizacji przejść dla pieszych objętych projektem wraz z wyszczególnieniem wstępnie proponowanych zmian:

1. Doroszewskiego: Montaż płytek z wypustkami, uniemożliwienie parkowania na trawniku niskim wygrodzeniem oraz analiza likwidacji wjazdu przez przejście dla pieszych.

2. Klemensiewicza/Szobera: Słupki blokujące wjazd na chodnik po przejściu dla pieszych, wygrodzenie trawnika, znaki zakazu parkowania z tabliczką o odholowaniu. Oznakowanie wjazdu do "abecadła".

3. Czumy 16B: Zakazy parkowania z tabliczką o odholowaniu.

4. Czumy przy szkole: Słupki składane zapobiegające niedozwolonemu wjazdowi po przejściu na chodnik. Zabezpieczenie trawnika w pobliżu niskim wygrodzeniem.

5. Czumy 5A: Likwidacja zatoki, zabezpieczenie słupkami, ewentualne odsunięcie od łuku. Zabezpieczenie trawnika w pobliżu niskim wygrodzeniem.

6. Czumy/Kossutha: Dwa przejścia, słupki w świetle, płyty z wypustkami, uniemożliwienie parkowania na skrzyżowaniu i w pobliżu przejść.

7. Konarskiego: Wyznaczenie przejścia dla pieszych, chodnik wzdłuż Konarskiego z zachowaniem niwelety.

8. Konarskiego/Karuzuela: Wyznaczenie 3 przejść dla pieszych lub wyniesienie skrzyżowania.

9. Szwankowskiego 7: Uniemożliwienie parkowania na chodniku przy przejściu i w pobliżu przejścia.

10. Szwankowskiego przy przedszkolu: Wyniesione przejście dla pieszych, uniemożliwienie parkowania w pobliżu przejścia.

11. Wyki/Karabeli: Wyznaczenie przejścia dla pieszych oraz słupki uniemożliwiające parkowanie przed Wyki 15. Ewentualne poszerzenie zatoki o 3 dodatkowe miejsca.

12. Karabeli/Wyki: Słupki uniemożliwiające parkowanie przy przejściu.

13. Wyki przy szkole: Zamontowanie płytek z wypustkami, likwidacja miejsc do parkowania przy przejściu.

14. Borowego/Kryształowa: Obniżenie krawężników, zamontowanie płytek z wypustkami. 15. Siemiatycka/Rozłogi: Odsunięcie przejścia od łuku i wjazdu na parking. 16

15. Siemiatycka: Obniżenie krawężnika, montaż płytek z wypustkami i słupki uniemożliwiające parkowanie przy przejściu. 17

16. Puszczy Solskiej/Drzeworytników: Zmiana geometrii skrzyżowania na prostopadłe. Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez Puszczy Solskiej z zachowaniem niwelety chodnika. 18

17. Drzeworytników/Cokołowa: Zwężenie jezdni i wyznaczanie miejsc postojowych na jezdni. 19. Lustrzana/Słomiana: Wyrównanie krawężników, płytek z wypustkami. 20. Cokołowa 29: Do analizy. 21. Cokołowa 21: Do analizy. 22. Świetlików 2: Montaż płytek z wypustkami. 23.

18. Słomiana/Brygadzistów: Uzupełnienie oznakowania, uniemożliwienie parkowania przy przejściu. 24

19. Sternicza/Brygadzistów: Wyznaczenie brakującego przejścia dla pieszych. 25. Powstańców Śląskich: Obniżenie krawężnika i montaż płytek z wypustkami.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wskazane w projekcie przejścia dla pieszych nie są wystarczająco bezpieczne w korzystaniu z nich, a w niektórych miejscach nie są nawet oficjalnie wyznaczone. Te istniejące zaś mają często niedostateczną widoczność, wystające krawężniki czy brak ostrzegawczych płytek z wypustkami. Na niektóre jest też możliwy wjazd pojazdów co stwarza dodatkowe zagrożenie bezpieczeństwa pieszych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychRoboty budowlane: 1. Doroszewskiego: 5 000 zł 2. Klemensiewicza/Szobera: 5 000 zł 3. Czumy 16B: 1 000 zł 4. Czumy przy szkole: 1 000 zł 5. Czumy 5A: 10 000 zł 6. Czumy/Kossutha: 10 000 zł 7. Konarskiego: 5 000 zł 8. Konarskiego/Karuzuela: 15 000 zł 9. Szwankowskiego 7: 10 000 zł 10. Szwankowskiego przy przedszkolu: 20 000 zł 11. Wyki/Karabeli: 5 000 zł 12. Karabeli/Wyki: 2 000 zł 13. Wyki przy szkole: 5 000 zł 14. Borowego/Kryształowa: 5 000 zł 15. Siemiatycka/Rozłogi: 5 000 zł 16. Siemiatycka: 5 000 zł 17. Puszczy Solskiej/Drzeworytników: 10 000 zł 18. Drzeworytników/Cokołowa: 10 000 zł 19. Lustrzana/Słomiana: 5 000 zł 20. Cokołowa 29: 5 000 zł 21. Cokołowa 21: 5 000 zł 22. Świetlików 2: 2 500 zł 23. Słomiana/Brygadzistów: 5 000 zł 24. Sternicza/Brygadzistów: 10 000 zł 25. Powstańców Śląskich: 5 000 zł Prace projektowe: 16,65 tys. zł


Całkowity koszt projektu: 183 150,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

 • 16_Siemiatycka.jpg
 • 10_Szwankowskiego_2.jpg
 • 10_Szwankowskiego_1.jpg
 • 9_Szwankowskiego+7_2.jpg
 • 9_Szwankowskiego+7_1.jpg