Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Bemowo - zmiany z 2018-04-24 12:51:24
Powrót do projektu

Bezpieczne przejścia dla pieszych na Jelonkach

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Dużej części przejść dla pieszych na Jelonkach daleko do ideału dlatego ten projekt ma na celu poprawić bezpieczeństwo korzystania z nich. Wyznaczone zostaną brakujące przejścia, a przy istniejących m.in. usunięte zostaną elementy pogarszające widoczność, wysokie krawężniki zostaną obniżone, zamontowane zostaną ostrzegające płytki z wypustkami.

Dzielnica

Bemowo


Charakter projektu

Lokalny , Bemowo


Lokalizacja projektu

Ulica Doroszewskiego, Klemensiewicza, Dotyczy ulic: Czumy, Kossutha, Konarskiego, Szwankowskiego, WykiSłomiana, Karabeli, Borowego, Siemiatycka, Puszczy Solskiej, Drzeworytników, Lustrzana, Cokołowa, Świetlików, Sternicza, Brygadzistów, Powstańców Śląskich

Istotne informacje o lokalizacji

Szczegóły w załączniku (nr działek i obrębów)

Pasy drogowe dróg publicznych.

Mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1MpB89nLHsYPIdmkPjpK6pnt-xLbiIbWg


Klasyfikacja projektu

 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

 • piesi
 • rowerzyści
 • kierowcy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Mieszkańcy będą mogli korzystać z efektów realizacji projektu przez cały rok ponieważ wszystkie ulice są własnością miasta i są ogólnodostępne dla każdego.


Pełny opis projektu

Lista lokalizacji przejść dla pieszych objętych projektem wraz z wyszczególnieniem wstępnie proponowanych zmian:1. Doroszewskiego: Montaż płytek Czumy/Kossutha: Ustawienie słupków blokujących w świetle obu przejść dla pieszych, płyty z wypustkami, uniemożliwienie parkowania na trawniku niskim wygrodzeniem oraz analiza likwidacji wjazdu przez przejście dla pieszychskrzyżowaniu i w pobliżu przejść.

2. Klemensiewicza/Szobera: Słupki blokujące wjazd na chodnik po Czumy 5A: Likwidacja zatoki przy przejściu dla pieszych , wygrodzenie trawnika, znaki zakazu parkowania z tabliczką o odholowaniu. Oznakowanie wjazdu do "abecadła". 3. Czumy 16B: Zakazy parkowania z tabliczką o odholowaniu. 4. Czumy przy szkole: Słupki składane zapobiegające i montaż przy nim słupków blokujących, ewentualne odsunięcie od łuku skrzyżowania.

3. Czumy (przy szkole): Ustawienie słupków blokujących składanych zapobiegających niedozwolonemu wjazdowi po przejściu na chodnik. 5

4. Czumy 5A: Likwidacja zatoki, zabezpieczenie słupkami, ewentualne odsunięcie od łuku. Zabezpieczenie trawnika w pobliżu niskim wygrodzeniem. 6. Czumy/Kossutha: Dwa przejścia, słupki w świetle, płyty z wypustkami, uniemożliwienie parkowania na skrzyżowaniu i w pobliżu przejść. 7. Konarskiego: Wyznaczenie przejścia dla pieszych, chodnik wzdłuż Konarskiego z zachowaniem niwelety. 8. Konarskiego/Karuzuela: Wyznaczenie 3 przejść dla pieszych lub wyniesienie skrzyżowania. 916B: Ustawienie zakazów parkowania z tabliczką o odholowaniu.

5. Szwankowskiego 7: Uniemożliwienie nieprzepisowego parkowania na chodniku przy przejściu i w pobliżu przejścia . 10w celu zapewnienia przepisowej odległości 10 metrów.

6. Szwankowskiego (przy przedszkolu): Wyniesione przejście Wyniesienie przejścia dla pieszych do poziomu chodnika, uniemożliwienie parkowania w pobliżu przejścia . 11. Wyki/Karabeli: Wyznaczenie przejścia dla pieszych oraz słupki uniemożliwiające parkowanie przed Wyki 15. Ewentualne poszerzenie zatoki o 3 dodatkowe miejsca. 12. Karabeli/Wyki: Słupki uniemożliwiające parkowanie przy przejściu. 13. Wyki przy szkole: Zamontowanie płytek z wypustkami, likwidacja miejsc do parkowania przy przejściu. 14. Siemiatycka/Rozłogi: Odsunięcie przejścia od łuku i wjazdu na parking. 15. Siemiatycka: Obniżenie krawężnika, montaż płytek z wypustkami i słupki uniemożliwiające parkowanie przy przejściu. 16. Puszczy Solskiej/Drzeworytników: Zmiana geometrii skrzyżowania na prostopadłe. Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez Puszczy Solskiej z zachowaniem niwelety chodnika. 17. Drzeworytników/Cokołowa: Zwężenie jezdni i wyznaczanie miejsc postojowych na jezdni. 18. Słomiana/Brygadzistów: Uzupełnienie oznakowania, uniemożliwienie parkowania przy przejściu. 19. Sternicza/Brygadzistów: Wyznaczenie brakującego przejścia dla pieszychw celu zapewnienia przepisowej odległości 10 metrów.

7. Słomiana/Brygadzistów: Uzupełnienie oznakowania oraz uniemożliwienie parkowania przy przejściu dla pieszych w celu zapewnienia przepisowej odległości 10 metrów.

8. Sternicza/Brygadzistów: Wyznaczenie brakującego przejścia dla pieszych.

9. Konarskiego (pomiędzy os. Przyjaźń 29 a os. Przyjaźń 43): Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ulicę.

10. Konarskiego (przed Karuzelą): Wyznaczenie 3 przejść dla pieszych na skrzyżowaniu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wskazane w projekcie przejścia dla pieszych nie są wystarczająco bezpieczne w korzystaniu z nich, a w niektórych miejscach nie są nawet oficjalnie wyznaczone. Te istniejące zaś mają często niedostateczną widoczność, wystające krawężniki czy brak ostrzegawczych płytek z wypustkami. Na niektóre jest też możliwy wjazd pojazdów co stwarza dodatkowe zagrożenie bezpieczeństwa pieszych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt realizacji projektu:

Roboty budowlane: 31 507,15 zł

Prace projektowe: 20 193,69 zł

Podatek VAT 23%: 11891,16 złCałkowity koszt projektu: 183 15063 591,00 zł87 złzałączono w załączniku poniżej


Całkowity koszt projektu: 63 591,87 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki
 • 16_Siemiatycka.jpg
  • 10_Szwankowskiego_2.jpg
  • 10_Szwankowskiego_1.jpg
  • 9_Szwankowskiego+7_2.jpg
  • 9_Szwankowskiego+7_1.jpg
  • zakres projektu i działki.pdf
  • kosztorys_2018 739.pdf