Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Bemowo - zmiany z 2018-04-26 15:17:26
Powrót do projektu

Bezpieczne przejścia dla pieszych na Jelonkach

status: Trwa ocena


Dużej części przejść dla pieszych na Jelonkach daleko do ideału dlatego ten projekt ma na celu poprawić bezpieczeństwo korzystania z nich. Wyznaczone zostaną brakujące przejścia, a przy istniejących m.in. usunięte zostaną elementy pogarszające widoczność, wysokie krawężniki zostaną obniżone, zamontowane zostaną ostrzegające płytki z wypustkami.

Dzielnica

Bemowo


Charakter projektu

Lokalny , Bemowo


Lokalizacja projektu

Dotyczy ulic: Czumy, Kossutha, Szwankowskiego, Słomiana, Sternicza, Brygadzistów,

Istotne informacje o lokalizacji

Szczegóły w załączniku (nr działek i obrębów)

Pasy drogowe dróg publicznych.

Mapa: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1MpB89nLHsYPIdmkPjpK6pnt-xLbiIbWg


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • piesi
  • rowerzyści
  • kierowcy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Mieszkańcy będą mogli korzystać z efektów realizacji projektu przez cały rok ponieważ wszystkie ulice są własnością miasta i są ogólnodostępne dla każdego.


Pełny opis projektu

Lista lokalizacji przejść dla pieszych objętych projektem wraz z wyszczególnieniem proponowanych zmian:1. Klemensiewicza/Szobera: Ustawienie słupków blokujących wjazd na chodnik po przejściu dla pieszych, wygrodzenie trawnika, znaki zakazu parkowania z tabliczką o odholowaniu wzdłuż ulicy w pobliżu przejścia. Oznakowanie pobliskiego wjazdu do budynków Klemensiewicza 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E.

2. Czumy/Kossutha: Ustawienie słupków blokujących w świetle obu przejść przejścia dla pieszych, płyty zamontowanie płytek z wypustkami, uniemożliwienie parkowania na skrzyżowaniu i w pobliżu przejść. 2.

3. Czumy 5A: Likwidacja zatoki przy przejściu dla pieszych i montaż przy nim słupków blokujących, ewentualne odsunięcie od łuku skrzyżowania. 3

4. Czumy (przy szkole): Ustawienie słupków blokujących składanych zapobiegających niedozwolonemu wjazdowi po przejściu na chodnik. 4

5. Czumy 16B: Ustawienie zakazów parkowania z tabliczką o odholowaniu. 5. Szwankowskiego 7: Uniemożliwienie nieprzepisowego parkowania na chodniku przy przejściu i w pobliżu przejścia w celu zapewnienia przepisowej odległości 10 metrów.

6. Szwankowskiego (przy przedszkolu): Wyniesienie przejścia dla pieszych do poziomu chodnika, uniemożliwienie parkowania w pobliżu przejścia w celu zapewnienia przepisowej odległości 10 metrów. 7. Słomiana/Brygadzistów: Uzupełnienie oznakowania oraz uniemożliwienie parkowania przy przejściu dla pieszych w celu zapewnienia przepisowej odległości 10 metrów. 8

7. Sternicza/Brygadzistów: Wyznaczenie brakującego przejścia dla pieszych. 9

8. Konarskiego (pomiędzy os. Przyjaźń 29 a os. Przyjaźń 43): Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ulicę. 10

9. Konarskiego (przed Karuzelą): Wyznaczenie 3 przejść dla pieszych na skrzyżowaniu.Przy znaczącym wzroście cen prac drogowych - autor zgadza się na ew. zmniejszenie zakresu projektu


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wskazane w projekcie przejścia dla pieszych nie są wystarczająco bezpieczne w korzystaniu z nich, a w niektórych miejscach nie są nawet oficjalnie wyznaczone. Te istniejące zaś mają często niedostateczną widoczność, wystające krawężniki czy brak ostrzegawczych płytek z wypustkami. Na niektóre jest też możliwy wjazd pojazdów co stwarza dodatkowe zagrożenie bezpieczeństwa pieszych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt realizacji projektu:

Roboty budowlane: 31 50728 181,15 65

Prace projektowe: 20 19319 858,69 60

Podatek VAT 23%: 1189111 049,16 26Całkowity koszt projektu: 63 59159 089,87 50Szczegółowy kosztorys załączono w załączniku poniżej.

Przy znaczącym wzroście cen prac drogowych - autor zgadza się na ew. zmniejszenie zakresu projektu


Całkowity koszt projektu: 63 59159 089,87 50

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki
  • 10_Szwankowskiego_2.jpg