Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2018-01-24 10:23:24
Powrót do projektu

Tor rowerowy typu PUMP TRACK o nawierzchni asfaltowej dwie części dla dzieci i dorosłych

status: Zgłoszony


Pumptrack to zapętlony tor o kształcie falistym do jazdy przede wszystkim na rowerze ale także na rolkach, hulajnodze czy deskorolce. Dzięki odpowiedniemu profilowi zakrętów na torze można poruszać się wolno jak i bardzo szybko. Na pumptrack’u świetnie bawić się będą i trenować najmłodsi rowerzyści, dzieci, młodzież i oczywiście dorośli.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.94714045524597947140455246
szerokość geograficzna: 52.159697663993651596976639936

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Przy drodze technicznej odchodzącej od ul. Na skraju

Istotne informacje o lokalizacji

Teren m. st Warszawa


Klasyfikacja projektu

  • sport
  • zdrowie
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Nieogrodzony tor dostępny będzie 24 godziny na dobę. Korzystanie z niego będzie nieodpłatne i dostępne dla rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg, deskorolek i rolek. Treningi na torze odbywać się będą przy sprzyjających warunkach atmosferycznych w godzinach dostępności naturalnego światła. Szczegółowo zasady korzystania i bezpieczeństwa na torze określał będzie jego regulamin.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada budowę dwóch zapętlonych torów asfaltowych głównie do wykorzystania rowerowego typu pumptrack zajmującego powierzchnię ok 500 m2 idealnego do zabawy dla najmłodszych rowerzystów ale również do mniej lub bardziej profesjonalnego treningu dla dorosłych amatorów oraz zaawansowanych rowerzystów.

Zapętlony tor składał się będzie z serii odpowiednio rozmieszczonych niewielkich "górek", dodatkowo z odpowiednio wyprofilowanymi zakrętami z bandami. Trening na takim torze polega na odpowiednim wykorzystaniu balansu ciała i wykonywaniu intuicyjnych, skoordynowanych ruchów “góra– dół” (tzw. pompowania), dzięki którym poruszanie się po torze może odbywać się bez pedałowania. Trening na takim torze uczy płynnej jazdy i przyspieszania, bez konieczności pedałowania, szlifuje technikę wchodzenia w bandy bez zwalniania oraz wyrabia ważne nawyki rowerowe jak umiejętność wybierania szybkich linii przejazdu, a także praca tułowia i kończyn górnych i dolnych.

Dzięki odpowiedniemu profilowaniu trasy tor jest przejezdny na zróżnicowanych prędkościach zarówno dla małych rowerków dziecięcych jak i dużych rowerów górskich. Niemal każdy zatem będzie mógł korzystać z Pumptrack’a. Dzieci będą się na nim świetnie bawić, początkujący powoli i spokojnie przejeżdżać dedykowany dla nich tor, wprawni rowerzyści rywalizować między sobą. Chociaż tor typu Pumptrack jest torem typowo rowerowym to nic nie stoi na przeszkodzie aby korzystali z niego również użytkownicy hulajnóg, deskorolek czy rolek. Na terenie pumptracku będą dostępne 3 pochylnie typowe dla deskorolkarzy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obiekt tego typu wspiera promocję zdrowego trybu życia, kultury fizycznej, sprzyja budowaniu dobrych relacji społecznych angażując całe rodziny i sąsiadów. Stanowi zdrowy azyl dla lokalnych społeczności może stać się areną sportową umożliwiającą organizację imprez rowerowych. Zaprojektowany świadomie z dbałością o detale może pełnić rolę przestrzennej rzeźby urozmaicającej krajobraz, a jego użytkowanie jest ciche i przyjazne dla otoczenia. W Ursusie Północnym brak jest takiego miejsca, a potrzebę widzą mieszkańcy w każdym wieku.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Opracowanie dokumentacji projektowej: 15 000,00 zł

- dokumentacja do uzyskania pnb/zgłoszenia 15 000,00 złWykonanie robót budowlanych 100 000,00 zł

- roboty przygotowawcze i organizacja placu budowy 4 000,00 zł

- wytyczenie i wykorytowanie toru 9 000,00 zł

- przygotowanie podłoża 6 000,00 zł

- wykonanie drenującej warstwy podbudowy 10 000,00 zł

- wykonanie warstw konstrukcyjnych 16 500,00 zł

- ręczne formowanie przeszkód 9 500,00 zł

- testowanie przeszkód i rytmiczności toru 10 500,00 zł

- ręcznie rozłożenie nawierzchni z betonu asfaltowego gr.6cm 13 500,00 zł

- zagęszczenie nawierzchni 5 500,00 zł

- rozłożenie czarnoziemu na skarpach toru 6 500,00 zł

- wysiew trawnika 5 000,00 zł

- dostawa i montaż tablicy z regulaminem 1 500,00 zł

- wymalowanie linii bezpieczeństwa na zakrętach profilowanych 1 000,00 zł

- uprzątnięcie placu budowy 1 500,00 zł

- zadrzewienie terenu, koszt ławek 7 000,00 złŁącznie netto: 122 000

Łącznie brutto: 150 060


Całkowity koszt projektu: 150 060,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • pumptruck.jpeg