Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2018-02-05 10:06:05
Powrót do projektu

Trampolina plenerowa

status: Zgłoszony


Projekt zakłada wbudowanie dwóch trampolin na poziomie gruntu. Trampoliny są świetną formą zabawy połączoną z aktywnością sportową zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9450483322144
szerokość geograficzna: 52.1587301375834

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Na Skraju obręb 20615 nr działki 94

Istotne informacje o lokalizacji

Działka M.ST.Warszawy na której znajduje się plac zabaw oraz siłownia plenerowa. Działka zagospodarowywana jako niewielki park.


Klasyfikacja projektu

  • sport
  • zdrowie
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Trampoliny dostępne dla dzieci i młodzieży bez ograniczeń czasowych.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada wykonanie trampoliny na poziomie gruntu z zabezpieczeniem z

Skakanie na trampolinach stało się popularną aktywnością i znajduje coraz więcej zwolenników.

Instalacja trampoliny nie wymaga wykonania fundamentów ani podbudowy - należy ją osadzić w wykopie zwracając uwagę na zachowanie poziomu. Strefa bezpieczeństwa wokół urządzenia powinna zostać pokryta bezpieczną nawierzchnią (np. płytami gumowymi Flexi-Step) zapewniającą ochronę przed upadkiem zgodnym z wysokością swobodnego upadku przypisaną zabawce.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zabawa na trampolinach to świetny aktywny sposób na spędzanie czasu na świeżym powietrzu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Trampolina wraz z bezpiecznymi obrzeżami z montażem 35 000 zł

Odwodnienie 3500 zł

Oznakowanie projektu 700 zł


Całkowity koszt projektu: 39 200,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Trampolina może wymagać dwa razy w roku konserwacji i sprawdzenia stanu technicznego.


Całkowity koszt eksploatacji: 500,00 zł

Załączniki