Do 17 lutego możesz przesłać projekt lub dyskutować na forum z innymi mieszkańcami o potrzebach swojej dzielnicy
awolska - zmiany z 2018-05-16 13:26:16
Powrót do projektu

50 NOWYCH DRZEW NA ULICACH ZAWADnowych drzew na ulicach Zawad.

status: Zgłoszony


Projekt polega na posadzeniu drzew wzdłuż niektórych dróg na Zawadach. Projekt przewiduje posadzenie 50 drzew.

Dzielnica

Wilanów


Charakter projektu

Lokalny , Wilanów


Lokalizacja projektu

Zawady

Istotne informacje o lokalizacji

Podane lokalizacje są przykładowe, faktyczne miejsca posadzenia zostaną wyznaczone w dokumentacji projektowej.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Dostęp do drzew będzie miał każdy z nas.


Pełny opis projektu

Projekt polega na posadzeniu drzew wzdłuż niektórych dróg na Zawadach. Projekt przewiduje posadzenie 50 drzew. Przykładowe lokalizacje: ul. Zaściankowa, ul. Łokciowa.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Warto sadzić drzewa tam, gdzie to możliwe. Drzewa łagodzą zmiany klimatu, poprawiają jakość powietrza, dają cień, uatrakcyjniają okolicę.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

50 drzew X 3000 zł sztuka - 150 000 zł

Dokumentacja projektowa lokalizacji nasadzeń - 15 000 zł


Całkowity koszt projektu: 165 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty pielęgnacji 6,5 tyś


Całkowity koszt eksploatacji: 6 500,00 zł

Załączniki