Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2018-05-09 14:46:09
Powrót do projektu

Dobre chodniki dla Politechniki! Przebudowa chodnika i drogi rowerowej przy Trasie Łazienkowskiejalei L. Kaczyńskiego

status: Zgłoszony


Projekt przewiduje remont chodnika i drogi rowerowej wzdłuż al. Kaczyńskiego (dawniej al. Armii Ludowej) wraz z poszerzeniem chodnika, odpowiednio dla potrzeb sprawnego i bezpiecznego poruszania się pieszych i rowerzystów.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0120649337114
szerokość geograficzna: 52.2174360077851

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

al. Kaczyńskiego (dawniej al. Armii Ludowej), ul. Romana i Jana Podoskich

Istotne informacje o lokalizacji

Chodnik i droga rowerowa przy północnej jezdni ul. Kaczyńskiego (d. al. Armii Ludowej, część Trasy Łazienkowskiej), od Metra Politechnika do biurowca Focus


Klasyfikacja projektu

 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dorośli
 • studenci
 • rowerzyści

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Przedstawiony projekt jest ogólnodostępny dla wszystkich.W szczególności ułatwi komunikację rowerzystom oraz studentom Politechniki Warszawskiej, a także pracownikom pobliskich biurowców. Dzięki wyrównaniu poziomów przejścia dla pieszych przez ul. Podolskich zwiększy się również dostępność dla osób niepełnosprawnych. Podniesie się także poziom bezpieczeństwa, poprzez wyraźne oddzielenie strefy rowerowej od strefy dla pieszych.


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje remont chodnika i drogi rowerowej wraz z poszerzeniem chodnika, odpowiednio dla potrzeb sprawnego i bezpiecznego poruszania się pieszych i rowerzystów.Przebudowa obejmuje położenie nowej nawierzchni z płyt na chodniku oraz wymianę asfaltowej nawierzchni na drodze rowerowej, zamiast obecnej, która jest bardzo zniszczona. Ponadto planuje się odcinkowe poszerzenie chodnika z 2 m do 4 m, aby umożliwić bezpieczne poruszanie się większej liczby użytkowników bez ryzyka kolizji pieszych i rowerzystów.Projekt powstał z inicjatywy członków Koła Naukowego Inżynierii Komunikacyjnej Politechniki Warszawskiej.Dokumentacja projektowa w załączniku nie jest ostateczna i może ulec zmianie w przypadku realizacji projektu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W obecnej formie ciąg pieszo-rowerowy jest w złym stanie technicznym, m.in. liczne nierówności i spękania nawierzchni powodują powstawanie kałuż, które zimą zamieniają się w niebezpieczne tafle lodu. Powoduje to także dalsze niszczenie nawierzchni. Dodatkowo wąski chodnik utrudnia poruszanie się pieszym, którzy często zmuszeni są wchodzić na drogę dla rowerów, ze względu na duży ruch pieszych do i z metra, i przystanków autobusowych, w szczególności w godzinach szczytów zarówno porannych, jak i popołudniowych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- chodniki 690m2 x 350 zł = 241 500 zł

- droga rowerowa – 480m2 x 250 zł = 120 000 zł

- projekt organizacji ruchu 6600 zł

- dokumentacja projektowa 10 000 zł

Suma 378 100 zł


Całkowity koszt projektu: 378 100,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt bieżącego utrzymania chodnika i drogi rowerowej.


Całkowity koszt eksploatacji: 2 000,00 zł

Załączniki

 • Aktualna sytuacja.jpg
 • Pełny opis techniczny projektu.pdf
 • Rysunek poglądowy.pdf
 • Plan orientacyjny.pdf
 • Organizacja ruchu.pdf
 • Plan rozbiórek.pdf
 • Plan sytuacyjny.pdf
 • Plan warstwicowy.pdf
 • Przekroje.pdf
 • Kosztorys.xls