Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2018-04-09 12:46:09
Powrót do projektu

Bezpieczna droga dziecka do szkoły

status: Zgłoszony


Projekt dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych w drodze dzieci do szkoły i przedszkola, oznaczonych znakiem T-27 wskazującym, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci tzw. "Agatka".

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Stryjeńskich, Przy Bażantarni, Wąwozowa, Belgradzka.

Istotne informacje o lokalizacjiSkrzyżowanie

ul. Stryjeńskich / Przy Bażantarni na wysokości szkoły i przedszkola Małcużyńskiego 4Begradzka / ul. Braci Wagów

Skrzyżowanie ul. Wąwozowa / ul. Mielczarskiego na wysokości szkoły i przedszkola Wilczy Dół

ul. Belgradzka 48 na wysokości szkoły i przedszkola Małcużyńskiego 4

ul. Stryjeńskich na wysokości szkoły i przedszkola Na UboczuPrzy Bażantarni / ul. Pala Telekiego


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Przejścia dla pieszych są ogólnodostępne.


Pełny opis projektu

Projekt dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych na drodze dzieci do szkoły i przedszkola poprzez:1. Skrzyżowanie ul. Stryjeńskich Begradzka / ul. Przy Bażantarni na wysokości szkoły i przedszkola Małcużyńskiego 4 - zamontowanie dwóch pionowych znaków: znak D6 - "Przejście dla pieszych", tablica T-27 - "Agatka Przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci" z pulsacyjnycm światłem w miejscu lizaka lub poza znakiem (dwa razy na ulicy Stryjeńskich, przed skrzyżowaniem od strony Kabat I Centrum) - zamontowanie kocich oczek pulsacyjnych, świecące 24 godz na dobę, na ulicy Stryjeńskich (4 linie kocich oczu na ulicy Stryjeńskich po obu stronach skrzyżowania od strony Kabat I Centrum) - obniżenie światła doświtlenia do wysokości pozwalającej na uzyskanie efektu - zamontowanie dwóch progów wyspowych na ulicy Przy Bażntarni w odległości 20m od skrzyżowaniaBraci Wagów (PEO LED zasilanych z sieci, D-6 + T-27 na podświetleniu (wzbudzane))2. Skrzyżowanie ul. Wąwozowa / Mielczarskiego na wysokości szkoły i przedszkola Wilczy Dół

- zamontowanie dwóch pionowych znaków: znak D6 - "Przejście dla pieszych", tablica T-27 - "Agatka Przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci" z pulsacyjnycm światłem w miejscu lizaka lub poza znakiem (dwa razy na ulicy Wąwozowej w odbie strony, na skrzyżowaniu od strony Kabat i Centrum)

- zamontowanie kocich oczek pulsacyjnych, świecące 24 godz na dobę, na ulicy Wąwozowej (2 linie kocich oczu)3 ul. Belgradzka 48 na wysokości szkoły i przedszkola Małcużyńskiego 4

- zamontowanie kocich oczek pulsacyjnych, świecące 24 godz na dobę, na ulicy Belgradzkiej (2 linie kocich oczu)

4. ul. Stryjeńskich na wysokości szkoły i przedszkola Na Uboczu - zamontowanie kocich oczek pulsacyjnych, świecące 24 godz na dobę, na ulicy Stryjeńskich (2 linie kocich oczu)Przy Bażantarni / ul. Pala Telekiego

Montaż 2 progów wyspowych


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zwiększenie bezpieczenstwa na przejściach dla pieszych, z których korzystają dzieci w drodze do szkoły. Pozwoli to na zmniejszenie wypadków nie tylko wśród dzieci ale i dorosłych. Pulsacyjne światełka rozjaśniają miejsca na jezdni i na znakach, wymuszą wzmożenie czujności przez kierowców.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychElementy kosztowe: - Dwa pionowe znaki: znak D6 - "Przejście dla pieszych", tablica T-27 - "Agatka Przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci" z pulsacyjnycm światłem w miejscu lizaka lub poza znakiem, zasilanie solarne 6xGT130/ alternatywnie podłączenie do zasilania latanii przydrożnych, montaż - 50 000 - Pulsacyjne „kocie oczka” LED, autonomiczne, ładowane energią słoneczną - 360 zł za szt. - Próg wyspowy - 2500 zł za szt.

1. Skrzyżowanie ul. Stryjeńskich / Przy Bażantarni na wysokości szkoły i przedszkola Małcużyńskiego 4 Projekt - 5 000 zł. Znaki: D6, T-27 pulsacyjne światło - 2 komplety (2 x 50 000 zł = 100 000 zł.) Kocie oczy - 24 szt. (24 x 360 zł = 8640 zł.) Progi wyspowe - 2 szt. (2 x 2500 = 5000 zł.) Suma: 118 640 złBegradzka / ul. Braci Wagów

PEO LED zasilane z sieci = 25tys

D-6 + T-27 na podświetleniu (wzbudzane) = 32tys

Projekt elektryczny z wykonawstwem = 10tys

2. Skrzyżowanie ul. Wąwozowa / ul. Mielczarskiego na wysokości szkoły i przedszkola Wilczy Dół Projekt - 5 000 zł. Znaki: D6, T-27 pulsacyjne światło - 2 komplety (2 x 50 000 zł = 100 000 zł.) Kocie oczy - 12 szt. (12 x 360 zł = 4320 zł.) Suma: 109 320

Montaż PEO LED zasilanych z sieci = 25tys

D-6+T-27 na podświetleniu (wzbudzane) = 32tys.

Projekt elektryczny z wykonawstwem = 10tys

3. ul. Belgradzka 48 na wysokości szkoły i przedszkola Małcużyńskiego 4 Projekt - 2 000 zł. Kocie oczy - 8 szt (8 x 360 zł = 2880) Suma: 4 880 zł. 4. ul. Stryjeńskich na wysokości szkoły i przedszkola Na Uboczu Projekt - 2 000 zł. Kocie oczy - 8 szt (8 x 360 zł = 2880) Suma: 4 880 zł.

Montaż PEO LED zasilanych z sieci = 25tys

Projekt elektryczny z wykonawstwem = 10tys4. ul. Przy Bażantarni / ul. Pala Telekiego

. Za progi wyspowe należy doliczyć ok. 5 TYS. za sztukę (na jezdni powinny być dwa aby nie występowało ich omijanie) + projekt organizacji ruchu ok. 1 zł. (czyli łącznie 11 tys. zł)Łącznie: 180 000 zł


Całkowity koszt projektu: 180 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Kocie oczy, wymiana uszkodzonych - 8 szt. (8 x 360 zł = 2880 zł.)


Całkowity koszt eksploatacji: 2 880,00 zł

Załączniki