Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2018-03-19 12:08:19
Powrót do projektu

Biblioteka plenerowa w formie "drzewa" w Parku im. Jana Pawła II

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Utworzenie ogólnodostępnego bezobsługowego punktu wymiany książek - w formie konarów drzewa z półkami na pozostawiane woluminy. Biblioteka będzie usytuowana na placu z fontanną w północno-wschodniej części parku.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0295204818248750295204818249
szerokość geograficzna: 52.157020460418181570204604182

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Park im. Jana Pawła II na Ursynowie (w jego północno-wschodniej części, na placu z fontanną)

Istotne informacje o lokalizacji

Plac z fontanną w Parku im. Jana Pawła II, w pobliżu tablicy informacyjnej parku.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Biblioteka plenerowa w Parku im. Jana Pawła II będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.


Pełny opis projektu

Czytanie książek świadczy o poziomie rozwoju społeczeństwa. Ten fakt jest szczególnie istotny w czasach dominacji nowych technologii i krótkiego przekazu informacyjnego. W Polsce, mimo ogromnego wzrostu liczby osób z wyższym wykształceniem, poziom czytelnictwa utrzymuje się na zatrważająco niskim poziomie. Dlatego należy zachęcać mieszkańców do "obcowania" z książką. Jedną z popularnych metod promocji czytelnictwa jest tworzenie w dobrych, uczęszczanych lokalizacjach tzw. bibliotek plenerowych. Ten trend zawitał również na Ursynów, a szczególny sukces odniosła biblioteka plenerowa zgłoszona w ramach pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego, która - mimo że nie wygrała w głosowaniu mieszkańców - została przez ówczesne władze dzielnicy zrealizowana w Parku Przy Bażantarni. Podobny projekt został zrealizowany w ramach budżetu partycypacyjnego na 2017 rok w pobliżu stacji metra Imielin.W ramach niniejszego projektu proponuję utworzenie bliźniaczej biblioteki plenerowej do tej znajdującej się w Parku Przy Bażantarni, tj. w postaci wysokiego na dwa metry konaru drzewa, w którym znajdują się półki na książki zabezpieczone kurtynką z pleksi. Na konarze będzie umieszczony regulamin biblioteki (w brzmieniu taki samym jak w Parku Przy Bażantarni).Biblioteka plenerowa w Parku im. Jana Pawła II zostanie usytuowana w narożniku placu z fontanną (północno-wschodnia część parku), w pobliżu tablicy informacyjnej parku. Warto zaznaczyć, że biblioteka plenerowa w formie "drzewa" świetnie wpisze się w tworzenie oferty zachęcającej do spędzania czasu w tym miejscu: istniejących placu zabaw i infrastruktury sportowej czy realizowanych w ramach budżetu partycypacyjnego na 2018 rok: tężni "Maciejka", stołu do ping-ponga czy "stołu spotkań".


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Czytanie książek świadczy o poziomie rozwoju społeczeństwa. Ten fakt jest szczególnie istotny w czasach dominacji nowych technologii i krótkiego przekazu informacyjnego. W Polsce, mimo ogromnego wzrostu liczby osób z wyższym wykształceniem, poziom czytelnictwa utrzymuje się na zatrważająco niskim poziomie. Dlatego należy zachęcać mieszkańców do "obcowania" z książką. Jedną z popularnych metod promocji czytelnictwa jest tworzenie w dobrych, uczęszczanych lokalizacjach tzw. bibliotek plenerowych. Ten trend zawitał również na Ursynów, a szczególny sukces odniosła biblioteka plenerowa zgłoszona w ramach pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego, która - mimo że nie wygrała w głosowaniu mieszkańców - została przez ówczesne władze dzielnicy zrealizowana w Parku Przy Bażantarni.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Dokumentacja projektowa - 2200 zł

Materiały - 3000 zł

Dostawa - 1000 zł

Wykonanie - 2000 2500

Montaż - 1000 zł

Oznakowanie graficzne - 200 zł* Koszt zgodnie z wyliczeniem dla podobnego projektu "Biblioteka społeczna Imielin" zgłoszonego w edycji BP na 2017 rok.


Całkowity koszt projektu: 9 200900,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszty sprzątania - 100 zł

koszt ewentualnych napraw - 300 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 400,00 zł

Załączniki

  • biblioteka-park-przy-bazantarni.jpg