Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2018-04-24 11:28:24
Powrót do projektu

Łąki kwietne na al. Lotników

status: Zgłoszony


Chciałbym, aby ulice na Służewcu były ładniejsze. Zauważyłem, że przy al. Lotników jest wiele zniszczonych trawników. Projekt polega na posianiu wieloletnich roślin zielnych w miejsce zniszczonych trawników oraz ustawieniu słupków wygradzających na skrzyżowaniach al. Lotników z Orzycką, Wiartel i Niegocińską, aby łąki kwietne nie zostały rozjechane przez samochody.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0071951150894170071951150894
szerokość geograficzna: 52.1770503305508

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

al. Lotników przy skrzyżowaniach z Orzycką, Wiartel i Niegocińską

Istotne informacje o lokalizacji

al. Lotników przy skrzyżowaniach z Orzycką, Wiartel i Niegocińską


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dotyczy ulic publicznych, które są dostępne dla wszystkich.


Pełny opis projektu

Projekt polega na posianiu wieloletnich roślin zielnych w miejscu zniszczonych trawników przy al. Lotników przy skrzyżowaniach z ulicami Niegocińską i Orzycką;Ponadto w ramach projektu zostaną zabezpieczone przed zniszczeniem poprzez postawienie słupków U-12c "patriotki" chodniki, trawniki i łąki kwietne na skrzyżowaniach:

1. Al. Lotników i ul. Niegocińskiej,

2. Al. Lotników i ul. Wiartel

3. Al. Lotników i ul. Orzyckiej,

4. przy wjeździe na stacje benzynową od strony ul. Orzyckiej.Załącznik zawiera zdjęcia lotnicze pokazujące lokalizację proponowanej łąki kwietnej i chodnika.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W Warszawie wzrasta zagrożenie lokalnymi podtopieniami. Szczególnie narażony jest Służewiec, gdzie zostało bardzo mało terenów zieleni, na których woda deszczowa mogłaby wsiąkać. Projekt ma na celu odzyskanie dla roślin terenów, gdzie obecnie znajdują się zniszczone trawniki. Posianie łąk kwietnych pozwoli w maksymalny sposób zatrzymać wodę na miejscu, a ponadto podniesie estetykę ulicy. W celu zabezpieczenia łąk kwietnych przez zniszczeniem muszą one zostać zabezpieczone słupkami i płotkami.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychłąki kwietna - 100 m2 * 50 zł = 5000 zł ogrodzenie trawników - 30 metrów * 100 zł = 3000 zł słupki U-12c - 30 sztuk * 300 zł = 9000

Koszt wygrodzeń - 11 955,00 zł

Łąka kwietna wraz z rocznym utrzymaniem - 5 118, 00 zł

Słupki 12 c - 9000 zł

Oznakowanie projektu – 1600 zł

Projekt organizacji ruchu – 2000 zł

Koszt projektu: 29 673


Całkowity koszt projektu: 17 00029 673,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Roczny koszt utrzymania: 2 850,00 zł.


Całkowity koszt eksploatacji: 2 850,00 zł

Załączniki

  • łąka kwietna - przykład.jpg
  • Łąka kwietna Niegocińska.pdf
  • łąki kwietne Lotników - Orzycka.pdf