Autor projektu - zmiany z 2018-01-21 21:24:21
Powrót do projektu

Neon „Dobry wieczór na Bielanach”

status: Zgłoszony


Neon poprawiający humor przechodniom ;) Będzie składał się z dwóch elementów – słonia, symbolu mocno zakorzenionego w lokalnych tradycjach oraz powitania „dobry wieczór”, odwołującego się do tzw. „złotego wieku neonów” w Polsce. Egzotyka zwierzęcia i prostota przekazu mają wzmocnić przyjazny wizerunek dzielnicy zarówno wśród mieszkańców, jak i osób spoza Bielan.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.94958126544952496278041601181
szerokość geograficzna: 52.28092580192979275561212499305

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

1. główna - serek bielański, u zbiegu ul. Żeromskiego i Marymonckiej

2. skrzyżowanie al. Zjednoczenia / z ul. Kasprowicza 2. rezerwowa - Serek Bielański 3. rezerwowa - Kępa Potocka

Istotne informacje o lokalizacji

1. Wstępna lokalizacja neonu Pierwsza proponowana lokalizacja to tzw. serek bielański, u zbiegu ul. Żeromskiego i Marymonckiej (teren m. st. Warszawy, brak przeciwwskazań ze strony urzędu dzielnicy Bielany). Tu, na granicy dzielnicy, neon mógłby pełnić rolę witacza. Umieszczenie neonu poza obrębem budynku wymuszałoby jednak postawienie specjalnej wolno stojącej konstrukcji, która podnosi koszty realizacji projektu.

2. Druga proponowana lokalizacja to skrzyżowanie al. Zjednoczenia z ul. Kasprowicza. Neon mógłby zawisnąć na budynku, w którym mieści się m.in. Urząd Pocztowy (al. Zjednoczenia 19, własność m.st. Warszawy), gdzyż gdyż naprzeciwko ma powstać sąsiedzki skwer z fontanną i małą architekturą. Neon będzie doskonale widoczny nie tylko ze skweru, lecz także pobliskiej stacji metra Stare Bielany. 2. Druga proponowana lokalizacja to tzw. serek bielański, u zbiegu ul. Żeromskiego i Marymonckiej (teren m. st. Warszawy). Tu, na granicy dzielnicy, neon mógłby pełnić rolę witacza. Niemniej jednak plany inwestycyjne wobec tego terenu są niedookreślone, a umieszczenie neonu poza obrębem budynku wymuszałoby postawienie specjalnej wolno stojącej konstrukcji, która podniosłaby koszty realizacji projektu. 3. Trzecia lokalizacja to bielańska część Kępy Potockiej, jej północna część. To popularne miejsce rekreacji, które już - dzięki specjalnej konstrukcji nieopodal placu zabaw - nawiązuje do tradycyjnego wizerunku bielańskiego słonia. Umieszczenie neonu w tej lokalizacji tworzyłoby spójną koncepcyjną całość Kępy, gdyż na jej południowym krańcu już znajduje się neon (oranżada Maurycego Gomulickiego). Umieszczenie neonu poza obrębem budynku wymuszałoby jednak postawienie specjalnej wolno stojącej konstrukcji, która podniosłaby koszty realizacji projektu.


Klasyfikacja projektu

  • kultura
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Neon będzie miał charakter ogólnodostępny. Podłączony do systemu miejskiego oświetlenia może zapalać się i gasnąć wraz z latarniami miejskimi.


Pełny opis projektu

Projekt plastyczny składa się z dwóch elementów – zarysu zwierzęcia i napisu. Pierwszy element bezpośrednio nawiązuje do oficjalnego symbolu dzielnicy, wywodzącego się z lokalnych tradycji – postaci słynnego słonia z placu zabaw w Lesie Bielańskim. Koresponduje również z wizerunkiem zwierzęcia popularnego w neonach Warszawy w ubiegłym wieku.Sam napis zaś jeszcze mocnej wpisuje się w ogólnopolską tradycję „złotego wieku neonów”, kiedy to reklamy świetlne miały nie tyle funkcję reklamową, co dekoracyjną. Ich celem było wprowadzenie koloru w szarą rzeczywistość i nierzadko wzbudzenie pozytywnych emocji wśród przechodniów. Jednym z neonów, który doskonale się w tej roli sprawdził był wrocławski napis „dobry wieczór” - inspiracja dla realizacji warszawskiej.Projekt przewiduje jedną z dwóch form realizacji:

1. Wolnostojąca konstrukcja na metalowej podstawie

2. Instalacja na ścianie budynku, na wysokości (preferowana) 2. Wolnostojąca konstrukcja na metalowej podstawie.

Kosztorys dotyczy wersji nr 1. Wersja 2 byłaby tańsza o ok. 20 000 zł brutto.Szacowana wysokość: postać słonia ok. 1,5 metra; napis ok. 1 metra

Szacowana szerokość: postać słonia ok. 2 metry; napis ok. 10 metrówW założeniu neon będzie świecić jednolity światłem o ciepłym odcieniu. Będzie energooszczędny - zasilany wysokim napięciem, ale o bardzo niskim natężeniu prądu.W załączeniu znajdują się fotografie archiwalne konstrukcji słonia z placu zabaw, współczesne materiały promocyjne dzielnicy (wykorzystujące motyw dawnego słonia), grafika z archiwalnego projektu neonu warszawskiego ze słoniem, zdjęcie neonu "Dobry wieczór we Wrocławiu" w wersji oryginalnej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Neon to najszlachetniejsza forma reklamy świetlnej, oparta na tradycjach rzemieślniczych, które sięgają przedwojnia. Bielany mogły pochwalić się nielicznymi realizacjami tego typu. Żadna nie dotrwała do dziś. Stworzenie nowego neonu, mocno zakorzenionego w lokalnej tradycji plastycznej (słoń) i opartego o pozytywny komunikat (dobry wieczór) pozwoli na ocieplenie wizerunku dzielnicy, jako miejsca łączącego tradycję z nowoczesnością.Autorem koncepcji jest Anna Brzezińska-Czerska, animatorka kultury od lat działająca na rzecz neonowego dziedzictwa Warszawy. To autorka m.in. dokumentu „Neonowiec” o jednym z najstarszych twórców neonów i stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pracująca nad książką „Neonowe ZOO”. Będzie odpowiedzialna za stworzenie projektu plastycznego neonu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Opracowanie techniczne i koncepcyjne ok 5 6 000 zł

2. Wykonanie rur neonowych i podkładów z blachy (napis i słoń) ok 22 000 zl

3. Konstrukcja stalowa nośna i wsporcza, lakierowanie, transformatory, osprzęt elektryczny ok 9 15 000 zł

4. Wykonanie fundamentów betonowych ok 10 000 zł

5. Montaż (z materiałami i transportem) ok 4 000 złNetto ok 40 . 57 000, brutto ok 50 . 70 000 złPowyższe szacunki nie uwzględniają kosztów ewentualnego doprowadzenia energii elektrycznej w pobliże neonu.
Całkowity koszt projektu: 50 70 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Realizacja projektu generuje koszty w kolejnych latach, związane ze:

- zużyciem elektryczności (ok 100 zł/miesiąc)

- konserwacją poza okresem gwarancji (do 250 zł/miesiąc)


Całkowity koszt eksploatacji: 4 200,00 zł

Załączniki

  • fot. J. Nyka, za FB Dzielnica Bielany.jpg.jpg
  • fot. Ryszard Podczaski, za FB Dzielnica Bielany.jpg.jpg
  • ze zbiorow dolny-slask.org.pl.jpg.jpg
  • materialy promocyjne urzad Bielany.png.png
  • projekt dawnego neonu - słon, zbiory własne.jpg.jpg