Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2018-01-21 20:18:21
Powrót do projektu

Stojaki rowerowe na zachodnich Odolanach

status: Zgłoszony


Montaż stojaków rowerowych typu U w zachodniej części Odolan

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.932956933975229329569339752
szerokość geograficzna: 52.221661059161082216610591611

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

Ulice: Jana Kazimierza, J. Sowińskiego, K. Karlińskiego

Mapa: https://drive.google.com/open?id=1mI4_3U14gfp6hSDRn6nVkvpKY3E9-EI9&usp=sharing

Istotne informacje o lokalizacji

Stojaki rowerowe usytuowane przy osiedlach, punktach usługowych i handlowych wzdłuż ul. Jana Kazimierza, Sowińskiego i Karlińskiego na zachód od ul. Sowińskiego. Na załączonej mapie pokazana jest przybliżona lokalizacja, ostateczna uzależniona jest od wytycznych dotyczących projektowania parkingów dla rowerów oraz możliwości terenowych. Mapa https://drive.google.com/open?id=1mI4_3U14gfp6hSDRn6nVkvpKY3E9-EI9&usp=sharing


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Stojaki rowerowe dostępne dla rowerzystów bez ograniczeń przez całą dobę.


Pełny opis projektu

Montaż stojaków rowerowych typu U na podłożu utwardzonym w miejscach często odwiedzanych ze względu na zakupy, usługi, rozrywkę czy odwiedziny mieszkańców osiedli:

1) 2 stojaki przy budowanym osiedlu, ul. Jana Kazimierza 68, zasiedlanie w I półroczu 2018, parter przeznaczony na usługi, handel i gastronomię,

2) 2 stojaki przy ul. Jana Kazimierza 57A, fryzjer, bawialnia, przedszkole, kwiaciarnia,

3) 2 stojaki przy ul. Jana Kazimierza 57, restauracja, fryzjer, kosmetyczka, sklepy, usługi,

4) 2 stojaki przy ul. Jana Kazimierza 66, sklepy, pralnia, bankomat, usługi,

5) 2 stojaki przy ul. Jana Kazimierza 64, kawiarnia, stomatolog, duże osiedle,

6) 2 stojaki przy ul. Jana Kazimierza 64, centrum medyczne, apteka, żłobek,

7) 2 stojaki przy ul. Jana Kazimierza 53, Rossmann, restauracja, kawiarnia, sklepy,

8) 2 stojaki przy ul. Jana Kazimierza 62, Biedronka, bankomat, kosmetyczka, sklepy,

9) 2 3 stojaki przy ul. Jana Kazimierza 49, piekarnia, optyk, fryzjer, kosmetyczka, krawiec, sklepy, pasmanteria,

10) 2 stojaki przy ul. Jana Kazimierza 45, apteka, sklepy, przedszkole,

11) 2 stojaki przy zielonym skwerze z placem zabaw, skrzyżowanie ul. Jana Kazimierza z ul. J. Sowińskiego,

12) 2 stojaki przy ul. J. Sowińskiego 25, restauracja, bawialnia, sklepy, bankomat, apteka, pub,

13) 2 stojaki przy ul. J. Sowińskiego 25, restauracja, bawialnia, sklepy, bankomat, apteka, pub,

14) 2 stojaki przy ul. J. Sowińskiego 25 od strony ul. Karlińskiego, restauracja, sklepy, usługi.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W obszarze objętym projektem brakuje podstawowej infrastruktury rowerowej, a liczba rowerzystów rośnie z roku na rok. Do mocowania rowerów wykorzystywane są znaki drogowe, latarnie czy ławki, często wiąże się to z dewastacją zieleni czy małej architektury. Realizacja projektu pozwoli w sposób wygodny zaparkować rower bez szkody dla zieleni. Wyznaczone punkty są w miejscach często odwiedzanych przez rowerzystów robiących zakupy, korzystających z usług czy odwiedzających znajomych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych28

29 stojaków rowerowych, w tym 20 21 stojaków bez konieczności utwardzania gruntu x 400 zł = 8000 8400 zł, 8 stojaków z utwardzaniem gruntu x 800 zł = 6400 zł, w sumie: 14400 14800


Całkowity koszt projektu: 14 400800,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Bieżąca konserwacja stojaków.


Całkowity koszt eksploatacji: 1 400500,00 zł

Załączniki

  • ZDM-zamontowal-stojaki-rowerowe-pr.jpg
  • document.pdf