Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2018-06-01 11:21:01
Powrót do projektu

Połączenie Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego i mostu Poniatowskiego dla ruchu rowerowego

status: Zgłoszony


Połączenie NSR Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego i mostu Poniatowskiego dla ruchu rowerowego. Projekt zakłada wybudowanie drogi rowerowej pod południowym ślimakiem oraz przejazd rowerowy przez wylot Ludnej, łączący nową infrastrukturę z przejazdem rowerowym prowadzącym na Nadwiślański Szlak Rowerowy.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0383042649974
szerokość geograficzna: 52.2334757291297

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Wybrzeże kościuszkowskie, Wioślarska, wlot Ludnej w Wisłostradę

Istotne informacje o lokalizacji

Własność - Skarb Państwa i miasto Warszawa, we władaniu ZDM


Klasyfikacja projektu

 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • bezpieczeństwo

Potencjalni odbiorcy projektu

 • młodzież
 • dorośli
 • wszyscy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

ulice są ogólnodostępne


Pełny opis projektu

Połączenie NSR i mostu Poniatowskiego dla ruchu rowerowego. Projekt zakłada wybudowanie drogi rowerowej pod południowym ślimakiem oraz przejazd rowerowy przez wylot Ludnej, łączący nową infrastrukturę z przejazdem rowerowym prowadzącym na Nadwiślański Szlak Rowerowy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie trzeba rower pchać/sprowadzać z/na wysokości 3 pięter szyną, raz z prawej strony roweru, raz z lewej. Potem są dziury na kładce. Potem albo rower pod pachę albo znowu szyny rowerowe w "obesranym" podmościu. Jak się chce zjechać z mostu na NSR, to trzeba w poprzek 4-5 pasów ruchu, a autka prują od tunelu Wisłostrady. Wielce niebezpieczne!


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- budowa drogi dla rowerów o szerokości 2,5 m: 100 000 zł

- przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Wioślarska / Ludna oraz niezbędna rekalibracja systemu sterowania ruchem: 300 000 zł

- dokumentacja projektowa: 50 000 zł

Łącznie: 450 000 zł


Całkowity koszt projektu: 450 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Utrzymanie i sprzątanie drogi dla rowerów


Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Załączniki

 • miejsce4.jpg
 • stąd-startują.jpg
 • szyna dla roweru z prawej.JPG
 • szyna dla roweu z lewej.JPG
 • na most rower pod pache.JPG
 • pod mostem, szyna lewa, szyna prawa.JPG
 • pod mostem, szyna raz z prawej raz z lewej.JPG
 • alkoholowe excesy pod mostem.JPG
 • tu lecą przez 3 pasy ruchu.JPG