Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2018-01-25 13:36:25
Powrót do projektu

Skwer Chrobrego na osiedlu Chrobrego [między Zapustną a Tynkarską]

status: Zgłoszony


Projekt zakłada stworzenie pięknego skweru miejskiego między ulicą Tynkarską a Zapustną. Zakres prac zakłada wykonanie ciągu pieszego, nasadzeń roślinnych i ustawienie małej architektury miejskiej. Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności tej części Starych Włochy oraz zaadaptowanie tego terenu pod sport i rekreacje okolicznych mieszkańców.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9012773633003239012773633003
szerokość geograficzna: 52.200799741207852007997412079

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Teren między Zapustną a Tynkarską

Istotne informacje o lokalizacji

Teren miejski znajdujący się miedzy ulicą Zapustną a Tynkarską w trójkącie z Aleją 4 czerwca 1989 roku.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • sport
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren ogólnodostępny 24h/7dni w tygodniu.

Skwer posiadał będzie regulamin użytkowania określający zasady przebywania w parku bazujące na dostępnych rozwiązaniach z warszawskich parków.


Pełny opis projektu

Drodzy sąsiedzi!

Teren nieużytku i zwałki budowlanej między Zapustną a Tynkarską od lat pozostawiony jest sam sobie. Ta atrakcyjna działka w sąsiedztwie naszego osiedla, na styku Starych i Nowych Włoch powinna zacząć być wykorzystywana dla dobra mieszkańców naszej okolicy.To miejsce aż prosi się o inwestycje i nakłady na zieleń i rekreacje abyśmy mogli na co dzień cieszyć się świeższym powietrzem i przyjazną zieloną przestrzenią publiczną.

Ten teren wyposażmy w ładne uliczki, nasadzenia krzewów i drzew a także małą architekturę miejską wraz z meblami miejskimi.Jako że, teren jest duży, wszystkiego nie uda nam się umieścić w jednym projekcie i w skromnych ramach budżetu partycypacyjnego musimy podzielić inwestycje na etapy. W pierwszym etapie, który obejmuje ten projekt jest uporządkowanie terenu, wykonanie wraz z mieszkańcami projektu zagospodarowania terenu a także realizacja podstawowych kwestii takich jak instalacja niezbędnej infrastruktury ( ścieżki, ławeczki i śmietniki).Chciałbym abyśmy w tym etapie zrealizowali również część zieleni a następnie stopniowo uzupełniali i wzbogacali nasz skwer z budżetu dzielnicy Włochy. Z doświadczenia innych zielonych projektów wynika, że gdy będziemy mieć szkielet skweru- reszta, czyli pieniądze na dodatkowe nasadzenia zieleni, powinny znaleźć się bardzo szybko, jako że skwer będzie tylko na to "czekał" :) !

Tylko od nas i naszego głosowania zależy czy ta przestrzeń zamiast straszyć i służyć jako wysypisko śmieci zmieni się na lepsze i pozwoli naszej okolicy lepiej włączyć się we włochowską koncepcję Miasta Ogrodu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Chęć rewitalizacji terenu i przeznaczenia go do celów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców okolicy osiedla Chrobrego.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wykonanie projektu zagospodarowania terenu : 5 000 zł

Uporzadkowanie terenu zwałki 15 000 zł -> utworzenie górki (np saneczkowej w zime z obecnej zwałki budowlanej)

ogrodzenie terenu od strony osiedlowego boiska do gry w piłkę nożną 3 000 zł

Wytyczenie alejek parkowych z nawierzchnią żwirową 9 000 zł

Gospodarowanie roślinnością w tym sadzenie roślin oraz zakładanie łąk kwietnych i trawników - 30 000 zł

Sadzenie drzew 30 000 zł

zakup i instalacja mebli miejskich (stołów i ławek) 5 x komplet 10 000zł

naturalny plac zabaw 14 000zł

kosze na smieci i psie odchody 10 000zł

budowa boiska do siatkówki plażowej 25 000zł

doposażenie wybiegu dla psów w psie zabawki 19 000zł


Całkowity koszt projektu: 169 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty sprzątania - 2000 zł

Pielęgnacja drzew i krzewów: cięcia pielęgnacyjne i podlewanie: 2000 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 6 000,00 zł

Załączniki

  • 2.2.png
  • 3.2.jpg