Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2018-01-30 10:03:30
Powrót do projektu

Wesołe jest życie staruszka na osiedlu Chrobrego! Zajęcia zdrowotne.

status: Zgłoszony


Różnorodne zajęcia zdrowotne dla seniorów na osiedlu Chrobrego.

Skupienie na dbałość o ruch w podeszłym wieku oraz o sprawność ruchową i zdrowy kręgosłup.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9099006652832
szerokość geograficzna: 52.2006632960333

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

CLIX Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego Solipska 17/19

Istotne informacje o lokalizacji

CLIX Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego Solipska 17/19


Klasyfikacja projektu

  • pomoc społeczna
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Pierwszeństwo w zapisach mają osoby zamieszkałe na osiedlu Chrobrego przy ulicach Zapustnej, Fasolowej, Solipskiej, Nowofasolowej, Batalionu AK Włochy.


Pełny opis projektu

Szereg zajęć realizowanych z myślą i dedykowanych seniorom i osobom starszym. Pierwszeństwo w zapisach mają osoby zamieszkałe na osiedlu Chrobrego przy ulicach Zapustnej, Fasolowej, Solipskiej, Nowofasolowej, Batalionu AK Włochy.Zajęcia realizowane są o następującej tematyce:

Gimnastyka usprawniająca dla osób 70+

Kultura zdrowego trybu życia - sprawny kręgosłup


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Okolica osiedla Chrobrego mimo wielu zamieszkujących ją osób w podeszłym wieku nie może cieszyć się zajęciami dedykowanym seniorom prowadzonym w najbliższym sąsiedztwie miejsca zamieszkania - osiedlu Chrobrego.

Mając na uwadze problemy postępującego ageingu należy zbliżać ofertę kierowaną do seniorów bliżej ich miejsca zamieszkania.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Gimnastyka usprawniająca dla osób 70+

Kultura zdrowego trybu życia - sprawny kręgosłup45zł za 1 zajecia dla 1 osoby w miesiacu

grupa 30 osob

rodzaj zajec 2

łącznie 45zł x30 x 12 x 2 = 32 400


Całkowity koszt projektu: 32 400,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki