Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2018-01-25 14:42:25
Powrót do projektu

Miejsca parkingowe Zapustna/Batalionu AK Włochy

status: Zgłoszony


Projekt zakłada realizacje dodatkowych 4 miejsc parkingowych na styku ulicy Zapustnej i Batalionu AK Włochy

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.906259231269369062592312694
szerokość geograficzna: 52.197691605272771976916052728

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

róg Batalionu AK Włochy i ulicy Zapustnej

Istotne informacje o lokalizacji

Styk ulicy Zapustnej i Batalionu AK Włochy


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Miejsca parkingowe są ogólnodostępne.


Pełny opis projektu

projekt zakłada wybudowanie 4 nowych miejsc parkingowych na styku ulicy Zapustnej i Batalionu AK Włochy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ulica Batalionu AK Włochy od dawna jest jedną z najbardziej zatłoczonych autami ulic Starych Włoch. Ze względu na chęć poprawy obecnej sytuacji i wyjście naprzeciw problemowi z parkowaniem osób starszych zamieszkujących te okolicę zasadnym jest poszerzenie obecnej oferty względem tych mieszkańców.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Cztery miejsca parkingowe według cennika usług miejskich po 4 tysiące złotych każde.


Całkowity koszt projektu: 16 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki