slacek - zmiany z 2018-01-31 13:27:31
Powrót do projektu

Lustro drogowe przy kościele na Conrada

status: Zgłoszony Projekt zakłada zwiększenie


Zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych i rowerzystów w rejonie kościoła oraz szkoły przy ulicy Conrada, jak również pasażerów komunikacji miejskiej po uruchomieniu przystanku Conrada-Szkoła, poprzez ustawienie w pasie drogi lustra drogowego.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9282265898946
szerokość geograficzna: 52.2713718191071

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Ulica Conrada na wysokości adresu ul. Conrada 6 i Conrada 7 (wyjazd , 7

Istotne informacje o lokalizacji

Wyjazd z posesji parafii i stacji tankowania gazem

)

Wyjazd z posesji parafii i stacji tankowania gazem. Projekt dotyczy tylko pasa drogowego ulicy Conrada.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • bezpieczeństwo

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest projektem dostępnym nieprzerwanie dla każdego uczestnika ruchu drogowego przy włączaniu się do ruchu w pasie drogowym ulicy Conrada.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu skupionych w rejonie ulicy Conrada, korzystających z przejścia dla pieszych, chodnika, ścieżki rowerowej oraz wyjazdu z posesji parafii, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych i rowerzystów, poprzez ustawienie przy wyjeździe ze stacji tankowania gazem oraz parkingu usytuowanego na terenie parafii lustra drogowego, wzorem usytuowanych luster między innymi na skrzyżowaniu ulicy Kwitnącej i Bogusławskiego. Usytuowanie lustra drogowego powinno być tak zaprojektowane, aby wyjeżdżający z parkingu czy stacji tankowania gazem mógł dostrzec odpowiednio wcześnie pieszego czy nadjeżdżającego rowerzystę w strefie przejścia oraz w strefie dojścia do przejścia, co umożliwi wyjeżdżającym kierowcom bezpieczne włączenie się do ruchu i ustąpienie pierwszeństwa pieszym i nadjeżdżającym rowerzystom.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ulica Conrada jest arterią przecinają gęsto zaludnione osiedle Chomiczówka. Wobec faktu, że zarówno Stacja tankowania gazem i parking umiejscowione są na terenie ogrodzonym, a ta część dzielnicy Bielany stała się łącznikiem między miastem a „wylotówką” na Gdańsk, zarówno ścieżka rowerowa zdominowana jest przez korzystających z niej rowerzystów jak oraz dzieci idące do szkoły należy poprawić jakość bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Ulica te, we wskazanej w załączniku nr 1 lokalizacji (Conrada na wysokości nr 6 i 7) jest często uczęszczane przez mieszkańców, lecz nie jest odpowiednio oznakowane znakami poziomymi i pionowymi, a co za tym idzie – nie jest na tej wysokości bezpieczna.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zaprojektowanie i ustawienie lustra drogowego przy wyjeździe ze stacji tankowania gazem oraz parkingu przy parafii w celu włączenia się do ruchu pojazdów mechanicznych, na co składa się zakup i montaż lustra drogowego z kompletem uchwytów do mocowania na słupku oraz słupkiem – koszt 2200 2 200,00 zł.


Całkowity koszt projektu: 2 200,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Bieżąca konserwacja - 500,00 zł./rok


Całkowity koszt eksploatacji: 500,00 zł

Załączniki