Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

slacek - zmiany z 2018-01-31 12:10:31
Powrót do projektu

Bezpieczne "aktywne przejście dla pieszych" przy Conrada naprzeciwko poczty

status: Zgłoszony Projekt zakłada zwiększenie


Zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu na ulicy Conrada poprzez wykonanie bezpiecznego, tzw. "aktywnego przejścia dla pieszych" na ulicy Conrada (naprzeciwko poczty).

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9231851102231
szerokość geograficzna: 52.2758891127166

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

ulica Conrada (przejście dla pieszych na wysokości adresu ul. Conrada 15 przy ulicy Nerudy)

Istotne informacje o lokalizacji

Przejście dla pieszych znajdujące się na wysokości adresu Conrada 15 przy ulicy Nerudy, naprzeciwko poczty. Dokładna lokalizacja wskazana w załączniku nr 1.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • bezpieczeństwo

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest projektem inwestycyjnym, dostępnym nieprzerwanie dla każdego uczestnika ruchu drogowego w ulicach Conrada.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu wzdłuż ulic Conrada ze szczególnym uwzględnieniem pieszych, poprzez wykonanie bezpiecznego, tzw. "aktywnego przejścia dla pieszych" na Conrada (na wysokości adresu Conrada 15, naprzeciwko poczty) wzorem przejść wykonanych w 2017 roku między innymi na skrzyżowaniu Popiełuszki/Gojawiczyńskiej i ulicy Kondratowicza (jak w załączniku 1). "Aktywne przejście" jest rozwiązaniem bardziej efektywnym, niż postawienie sygnalizacji świetlnej. Z jednej strony zapewnia bezpieczeństwo informując zmotoryzowanego uczestnika ruchu o zamiarze wejścia pieszego na jezdnie oraz doświetlając strefę przejścia, z drugiej strony nie wpływa na spowolnienie ruchu drogowego. Rozwiązanie to wydaje się być optymalnym, stworzonym z myślą o bezpieczeństwie pieszych. W ramach przejścia montuje się czujnik wykrywający pieszych i uruchamiający sygnalizację ostrzegawczą, dodatkowe oznakowanie zaś oraz nawierzchnia antypoślizgowa, ułatwia hamowanie przed przejściem.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ulica Conrada jest tą bielańską arterią, która przecina gęsto zaludnione osiedle Chomiczówka, a wobec braku metra, tramwajów i rozsądnych alternatyw kołowej komunikacji zbiorowej w obrębie osiedla jest ona zdominowana przez ruch samochodów osobowych. Ulica ta, we wskazanej lokalizacji (przejście dla pieszych na ulicy Conrada na wysokości nr 15 - naprzeciwko poczty) jest często uczęszczana przez mieszkańców. Ulica jest szeroka, bez "spowalniaczy", a co za tym idzie zachęca zmotoryzowanych uczestników ruchu do szybkiej jazdy, ponadto - co najważniejsze w tym konkretnym przypadku - widoczność nadchodzącego do pasów pieszego jest mocno ograniczona przez naturalne wzniesienie terenu (które postępuje wzdłuż ulicy Conrada ku pętli), zadrzewienie i infrastrukturę.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wykonanie tzw. przejścia aktywnego na jezdni ulicy Conrada, wzorem przejść zrealizowanych w ramach rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ZDM DPZ/29/PN/28/17 – 107 031,16 zł.


Całkowity koszt projektu: 107 031,16 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Bieżąca konserwacja i wymiana oświetlenia - 1000 1 000,00 zł/rocznie


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki

  • zał_01.png
  • zał_1.png