Autor projektu - zmiany z 2018-01-22 18:35:22
Powrót do projektu

Bezpieczny senior, bezpieczne dzieci - wygodne chodniki dla pieszych i estetyczne spacerowanie wzdłuż ulic

status: Zgłoszony


Projekt polega na poprawie bezpieczeństwa poprzez likwidację "wąskich gardeł" w ruchu pieszym. Ponadto proponuje remont chodnika na Złotej (Marszałkowska - Zgoda). Ponadto proponuję korektę parkowania przy kinie Atlantic przy Chmielnej, aby samochody nie stały w miejscu, gdzie jest bardzo dużo pieszych.

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Złota, Przeskok, Śliska, Pańska, Sienkiewicza, Warecka, Jerozolimskie, Świętokrzyska, Zgoda, Chmielna, Przeskok, Twarda - Pl. Grzybowski

Istotne informacje o lokalizacji

Złota, Przeskok, Śliska, Pańska, Sienkiewicza, Warecka, Jerozolimskie, Świętokrzyska, Zgoda, Chmielna, Przeskok, Twarda - Pl. Grzybowski


Klasyfikacja projektu

 • komunikacja/drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością
 • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Tereny ulic ogólnodostępnych dla wszystkich.


Pełny opis projektu

Projekt polega na poprawie bezpieczeństwa poprzez likwidację "wąskich gardeł" w ruchu pieszym.1. Przesunięcie 2 miejsc do parkowania przy skrzyżowaniu Jerozolimskie 42 / Krucza - przesunięcie słupków i przesunięcie miejsca dla osób o ograniczonej mobilności

2. budowa krótkiego chodnika w ciągu ulicy Twardej i Pl. Grzybowskiego

3. postawienie słupków uniemożliwiające parkowanie na niepełno normatywnym miejscu na ulicy świętokrzyskiej

4. poprawie warunków ruchu na jezdni i ruchu pieszego na ulicy Przeskok i Zgoda (przy przjeściu dla pieszych przy Przeskok)

5. budowie chodnika pod "mostem weneckim" nad Warecką gdzie jest bardzo zawężony

6. zmianie organizacji ruchu na ulicy Chmielnej poprzez zmianę lokalizacji dedykowanych miejsc, aby nie utrudniały ruchu pieszego

7. poszerzeniu chodnika na Śliskiej i Pańskiej, do prawidłowej szerokości (rejon przy em. plater)

8. remoncie chodnika na Złotej i ulicy Zgoda (Złota do wieżowca) (poszerzenie do 2 m)


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wskazane lokalizacje są zdiagnozowane na podstawie obserwacji i zgłoszeń mieszkańców. Rzeczywiście stanowią wąskie gardła w ruchu pieszym. Często chodniki są nienormatywne w tych miejscach, a samochody zastawiają chodniki. W przypadku Pl. Grzybowskiego chodnik nie jest zaprojektowany, aby poruszać się intuicyjnie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

10 projektów zmiany organizacji ruchu (10 x 1500 zł) - 15000 zł

1. ZDM Jerozolimskie 42 - przesunięcie słupków i przesunięcie miejsca dla osób o ograniczonej mobilności - 5000 zł

2. ZDM budowa chodnika w ciągu ulicy Twardej i Pl. Grzybowskiego - około 10 000 zł

3. ZDM Świętokrzyska znak końca parkowania 2000 zł i słupki uniemożliwiające parkowanie na niepełno normatywnym miejscu - 2000 zł łącznie 4000 zł

4a. ZDM likwidacja parkowania i nasadzenia byliny (bluszczu) i krzewów wzdłuż Zgody - 3000 zł rezerwa 2000 zł

4b. ZTP słupki na Przeskok 5000 zł

4 a i b łącznie 10000 zł

5. ZTP budowa chodnika pod "mostem weneckim" nad Warecką - około 15000 zł oraz słupki przy Sienkiewicza - 5000 zł łącznie 20000 zł

6. ZTP zmiana organizacji ruchu na ulicy Chmielnej - oznaczenie 5000 zł, słupki przy Pasażu 4000 zł łącznie 9000 zł

7. poszerzenie chodnika na Śliskiej i Pańskiej - około 7 500 zł

8. remont chodnika na Złotej (poszerzenie do 2 m) 50 000 zł

Razem: 140500 zł


Całkowity koszt projektu: 140 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

 • przeskok i zgoda.png
 • chmielna atlantic.png
 • jerozolimksie 42 krucza 51.png
 • sienkiewicza warecka.png
 • slupki swietokrzyska pas rowerowy.png
 • twarda pl grzybowski.png