Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2018-06-01 11:08:01
Powrót do projektu

Poprawa wygody pieszych w Al. Jerozolimskich i ul. Wareckiej

status: Zgłoszony


Projekt polega na poprawie bezpieczeństwa poprzez likwidację "wąskich gardeł" w ruchu pieszym w Al. Jerozolimskich, gdzie w najwęższym miejscu jest 1,5 metra oraz w ul. Wareckiej, gdzie jest zawężenie do 75 cm.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0168667944499250168667944499
szerokość geograficzna: 52.235306907002292353069070023

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Warecka, Al. Jerozolimskie przy Kruczej przed budynkiem 42

Istotne informacje o lokalizacji

Warecka, Al. Jerozolimskie przy Kruczej przed budynkiem 42


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Tereny ulic ogólnodostępnych dla wszystkich.


Pełny opis projektu

Projekt polega na poprawie bezpieczeństwa poprzez likwidację "wąskich gardeł" w ruchu pieszym w Al. Jerozolimskich, gdzie w najwęższym miejscu jest 1,5 metra oraz w ul. Wareckiej, gdzie jest zawężenie do 75 cm.

Projekt będzie polegał na:

1. Przesunięcie 2 miejsc do parkowania i wygospodarowanie szerszego chodnika przy skrzyżowaniu Jerozolimskie 42 / Krucza - przesunięcie słupków i przesunięcie miejsca dla osób o ograniczonej mobilności

2.Budowie chodnika pod "mostem weneckim" nad Warecką w miejscu, gdzie chodnik ma jedynie 75 cm.Szczegółowy widok w załączeniu


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wskazane lokalizacje są zdiagnozowane na podstawie obserwacji i zgłoszeń mieszkańców. Rzeczywiście stanowią wąskie gardła w ruchu pieszym. Często chodniki są nienormatywne w tych miejscach, a samochody zastawiają chodniki. W przypadku Plpl. Grzybowskiego chodnik nie jest zaprojektowany, aby poruszać się intuicyjnie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. ZDM Al. Jerozolimskie 42 - przesunięcie słupków i przesunięcie miejsca dla osób o ograniczonej mobilności - 15000 zł

2. ZTP budowa chodnika pod "mostem weneckim" nad Warecką - 35000 złRazem: 50000 zl


Całkowity koszt projektu: 50 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • 1564 jerozole rys.jpg
  • 1564 warecka rys.png