Koordynator w Dzielnicy Wawer - zmiany z 2018-04-03 09:56:03
Powrót do projektu

Liliowy Zakątek - doposażenie Placu Zabaw i Siłowni Plenerowej dla Małych i Dużych

status: Zgłoszony


Liliowy Zakątek: Plac Zabaw i Siłownia to kompleks rekreacyjno-sportowy, który zaspokoi potrzeby lokalnej ludności (200 Rodzin z Dziećmi) i mieszkańcow Warszawy. Doposażnie obiektów w zieleń, ławeczki i sprzęty sprawią, że będzie to idealne miejsce na spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu, wpłynie pozytywnie na zaciśnienie więzi społecznych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.1885070800781251885070800781
szerokość geograficzna: 52.1645613046621361645613046621

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Lokalny , Wawer


Lokalizacja projektu

Róg ulicy Liliowej i Brodnickiej (działka o nr 3/1 z okręgu 3-12-78), Liliowy Zakątek to Plac Zabaw i zaraz za nim Siłownia Plenerowa

Istotne informacje o lokalizacji

Działka o nr 3/1 z okręgu 3-12-78, zlokalizowana przy ulicy Brodnickiej (róg ulicy Brodnickiej i Liliowej), zgoda na realizacje projektów Placu Zabaw i Siłowni Plenerowej dla Małych i Dużych dostarczona w poprzednich zgłoszeniach. Siłownia Plenerowa na część działki - 200m2 (lewa strona działki z uwzględnieniem maksymalnej odległości od ulicy Brodnickiej), będąca przedłużeniem Placu Zabaw o powierzchni 180m2


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Kompleks rekreacyjno - sportowy, obejmujący Plac Zabaw i Siłownię Plenerową ogólnodostępny, ogrodzony, z dostępnością dla użytkowników w godzinach 6.00-22.00. Będą z niego korzystać zarówno mieszkańcy pobliskich osiedli, domków wolnostojących, jak i mieszkańcy Wawra i Warszawy z zachowaniem zasad opisanych w regulaminach (zlokalizowanych przy wejściu) obu obiektów.


Pełny opis projektu

Celem projektu jest doposażanie dwóch obiektów placu Zabaw i Siłowni Plenerowej dla Małych i Duzych w zieleń/drzewa i krzewy (estetyka, odgrodzenie od ruchliwych uliczek), ławki (odpoczynek na łonie przyrody) i dodatkowe urządzenia na placu zabaw i siłowni (istotne z uwagi na duza liczebność odbiorców, w 2017 urodziło się tylko na 3 osiedlach 25 dzieci). Bez wątpienia uatrakcyjni to oba projekty, które w tym rejonie będą głównym miejscem integracji społecznej dla lokalnej społeczności, ale i dla wszystkich mieszkańców Wawra i Warszawy. Plac Zabaw wraz z Siłownią pozwoli Małym i Dużym połączyć ruch na świeżym powietrzu z obcowaniem wśród ludzi, ale także będzie promować aktywny styl życia (poprawa krążenia krwi, koordynacji ruchowej oraz kondycji fizycznej) i wpłynie pozytywnie na nasze zdrowie (wzmocni odporność, świetnie zredukuje stres, a piękno otoczenia uspokoi).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Doposażenie obu obiektów w zieleń (wysokie drzewa i krzewy) skutecznie zasłoni je od ruchliwej ulicy Brodnickiej i Liliowej, doposażenie w ławeczki jest obowiązkowe, są nieodzownym elementem każdego obiektu wypoczynkowego, doposażenie w dodatkowe sprzęty urozmaici i uatrakcyjni strefę sportową a także zaspokoi potrzeby społeczeństwa (200 rodzin z Dziećmi, w 2017 urodziło się na trzech osiedlach ok 25 dzieci). Projekt ten ma na celu stworzenie przestrzeni umożliwiającej lokalnej społeczności oraz mieszkańcom Wawra i Warszawy uprawianie sportu, odpoczynek, rekreację na łonie natury, nawiązywanie nowych znajomości, zaciśnianie więzi społecznych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

drzewa szczepione na pniu i krzewy 6 500 5 000

ławki z oparciem 6 2 sztuk (3 500 zł) rowerek dla Małych i Dużych (+ montaż) 10 000 zł (siłownia plenerowa)

urządzenie linowe PIRAMIDA/PAJĄK (+ monataż) 10 000 zł

bezpieczna nawierzchnia pod piramidę 12 000 zł

Razem - 30 000 zł
Całkowity koszt projektu: 30 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszta sprzątania i konserwacji zabawek i urzadzeń siłowych


Całkowity koszt eksploatacji: 500,00 zł

Załączniki