Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2018-02-05 10:20:05
Powrót do projektu

Ulica Milanowska-zmiana organizacji ruchu na jednokierunkowy z parkowaniem po jednej stronie ulicy

status: Zgłoszony


Projekt zakłada zamknięcie wjazdu w ulicę Milanowską od ulicy Popularnej oraz parkowanie po jednej stronie ulicy.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9167778491974
szerokość geograficzna: 52.2034907489832

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Ulica Milanowska

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Skorzystają mieszkańcy ulicy Milanowskiej i sąsiednich ulic, piesi i kierowcy.


Pełny opis projektu

Zamknięcie ul. Milanowskiej od Popularnej z parkowaniem po jednej stronie ulicy.

Projekt ma na celu poprawę ruchu drogowego oraz bezpieczeństwo pieszych i kierowców przez wprowadzenie jednego kierunku jazdy oraz parkowanie po jednej stronie ulicy.

Zaletą jest niski koszt realizacji, zysk to komfort dla mieszkańców ulicy Milanowskiej i sąsiednich ulic.

Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego wiąże się z ustawieniem w odpowiednich miejscach właściwych znaków drogowych.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W związku z dwoma dużymi budynkami (biura, usługi i mieszkania) na rogu Popularnej i Milanowskiej, nasza do tej pory spokojna ulica zamieniła się w wielki parking. Samochody stoją na chodnikach i ulicy, blokując przejście oraz uniemożliwiają przejazd większych samochodów w tym straży pożarnej, samochodów wywożących śmiecie itp. oraz blokują wjazd i wyjazd z posesji. Dodatkowo ulica jest rozjeżdżana przez kierowców omijających korki na ul. Popularnej i Chrobrego. Ta sytuacja stała się nieznośna dla mieszkańców. Realizacja tego projektu wpłynie na bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców ulicy Milanowskiej. Odzyskamy chodniki dla pieszych, będzie mniejszy ruch, mniej spalin i hałasu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Uwaga! W trakcie weryfikacji projektu kosztorys zostanie uzupełniony o koszty wykonania oznakowania graficznego.


Całkowity koszt projektu: 4 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki