Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2018-05-09 11:41:09
Powrót do projektu

Utworzenie skweru osiedlowego Królewska 43,45,47, Zielna 45, Próżna 10,12;

status: Zgłoszony


Projekt zakłada utworzenie skweru z urządzoną zielenią miejską w miejsce zdegradowanej przestrzeni w samym sercu miasta. Celem projektu jest uzyskanie przestrzeni przyjaznej dla różnych użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem integracji lokalnej społeczności oraz usunięcia barier dla osób z ograniczoną mobilnością ruchową - seniorzy. W efekcie planowanych działań okoliczni mieszkańcy zyskają przestrzeń wspólną.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0046657919883730046657919884
szerokość geograficzna: 52.2368443947215162368443947215

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Rejon ulic Królewska, Próżna, Zielna

Istotne informacje o lokalizacji

Projekt obejmuje teren oznaczony na mapie własności Warszawy jako część nr obrębu 50306, nr działki: 39/1. Pomiędzy ulicami Próżna, Królewska, Zielna.


Klasyfikacja projektu

 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
 • integracja społeczna

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dzieci
 • seniorzy
 • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Utworzony w ramach projektu skwer będzie całkowicie ogólnodostępny. Ponadto dzięki udogodnieniom dla osób niepełnosprawnych i seniorów, jego atrakcje skierowane będą do wszystkich użytkowników przestrzeni miejskiej.
Pełny opis projektu

Projekt składa się z następujących części:

1) opracowanie projektu modernizacji

2) uporządkowanie i nowe zagospodarowanie omawianego terenu:

-usunięcie dzikiej roślinności, uporządkowanie terenu i rekultywacja gleby

-rozprowadzenie podłączeń do infrastruktury technicznej (oświetlenie)

-wytyczenie i realizacja utwardzonych ciągów pieszych

-zakup i instalacja elementów małej architektury (kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery, stanowiska rekreacyjne do gry w szachy)

-nasadzenie niskiej roślinności miejskiej (odmiany łatwe w utrzymaniu, zimozielone trawy ozdobne itp.)

-uzupełnienie istniejącego zadrzewienia (ok.12 drzew)


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Okoliczni mieszkańcy niejednokrotnie wyrażali opinię mówiącą, że ich podwórko jest zaniedbane a jedynym elementem obecnym na tym terenie jest zniszczony i nieużywany trzepak.

Nowo powstały skwer w założeniach ma się stać alternatywą dla pobliskiego Placu Grzybowskiego, który bardziej przeznaczony jest dla turystów niż lokalnej społeczności.

Realizacja tego projektu sprawi, że mieszkańcy z większą chęcią będą aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu.

Biorąc pod uwagę fakt, że w bezpośredniej okolicy, na ulicy Próżnej, istnieje społeczny ogród, utworzony zostanie niejako kompleks terenów sprzyjających włączeniu i integracji społecznej.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- projekt i nadzór - 20 000 zł

- stoły do szachów plenerowych (zakup, montaż, nadzór) - 2 szt. - 6 600 zł

- zakup i montaż stojaków rowerowych - 10 szt. - 3 000 zł

- zakupienie i montaż nowego trzepaka- 1 000 zł

- doprowadzenie oświetlenia i postawienie latarni 4 szt - 15 000 zł

- rekultywacja gleby plus zasianie trawnika - 10 000 zł

- alejki parkowe - 10 000 zł

- drzewa - obwód pnia 20 cm - 12 szt. - 9 600 zł

- ławki (zakup, montaż i nadzór) - 4 szt. - 4 000 zł

- kosze na śmieci 50 l - 2 szt. - 400 zł

- krzewy - 100 szt. (= 50mb żywopłotu) - 5000 zł


Całkowity koszt projektu: 84 155 600,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Utrzymanie zieleni, koszenie trawników 2 razy do roku;


Całkowity koszt eksploatacji: 50010 000,00 zł

Załączniki

 • 26857020_1520432291340020_1455482843_n.jpg
 • 26940767_1520432254673357_559748128_n.jpg
 • 26942751_1520432281340021_1910297905_n.jpg
 • 26994619_1520432214673361_335790735_n.jpg
 • 26995245_1520432304673352_488099224_n.jpg