Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2018-04-17 15:18:17
Powrót do projektu

Remont 324 360 metrów starej dawnej drogi rowerowej . Naprawa studzienek telekomunikacyjnych na wcześniejszych 285 metrach.na ul. Przyczółkowej

status: Zgłoszony


Remont starej odcinka dawnej drogi rowerowej (obecnie chodnika) po wschodniej stronie Przyczółkowej, od Vogla w kierunku Cendrowskiego.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.085478067398070854780673981
szerokość geograficzna: 52.162264468877791622644688778

Dzielnica

Wilanów


Charakter projektu

Lokalny , Wilanów


Lokalizacja projektu

Wschodnia strona Przyczółkowej, od Vogla w kierunku Cendrowskiego. Odcinek między końcem głównej alei parkowo-pałacowej a końcem dawnej drogi dojazdowej do byłego Urzędu Dzielnicy.

Istotne informacje o lokalizacji

Wschodnia strona Przyczółkowej, od Vogla w kierunku Cendrowskiego. Północny kraniec na wysokości uliczki bez nazwy, będącej przedłużeniem alei wjazdowej do Pałacu Wilanowskiego. Odcinek między końcem głównej alei parkowo-pałacowej a końcem dawnej drogi dojazdowej do byłego Urzędu Dzielnicy. Działki Skarbu Państwa, działka 26.4 obręb 10553 10552 i działka 1 obręb 10553.


Klasyfikacja projektu

 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • bezpieczeństwo

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

drogi rowerowe są ogólnodostępne.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada remont starej 360-metrowego odcinka dawnej asfaltowej drogi rowerowej . Na odcinku 285 metrów nawierzchnia jest w zadowalającym stanie, wystarczającym remontem będzie obniżenie wystających 8 pokryw włazów studzienek telekomunikacyjnych. 324metrowy fragment bliżej Vpgla wymaga całkowitej przebudowy nawierzchni. Projekt fakultatywnie przewiduje puszczenie ruchu rowerowego przez jezdnię prowadzącą do wagi samochodowej (od posesji Przyczółkowa 376 do Vogla), do decyzji jednostki obsługującej wagę(ułożenie nowego asfaltu, bez oznakowania). Odcinek między zachodnim końcem głównej alei parkowo-pałacowej a końcem dawnej drogi dojazdowej do byłego Urzędu Dzielnicy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie, aby się dostać rowerem z okolic Vogla do np. Domu Kultury, do kościoła czy w okolice pętli autobusowej - rowerzysta musi 2 razy przeprowadzać rower po pasach przez Przyczółkową, jest to nadkładanie drogi. Część rowerzystów wybiera jazdę jezdnią Przyczółkowej, co jest niebezpieczne z racji samochodowych prędkości. Jazda rowerem wyremontowaną drogą rowerową rozwiązuje oba problemy.

W ramach tegorocznych inwestycji miejskich Rowerowy Pełnomocnik będzie budował drogę rowerową na WirażowejWiertniczej. Będzie się kończyła na wysokości alei wjazdowej do Pałacu Wilanowskiego. Rowerzyści mieliby bezkonfliktowe połączenie od Vogla do prawie centrum miasta.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychobniżenie pokryw studzienek 8 x 1000 = 8000 budowa drogi rowerowej wg cennika "ile kosztuje miasto" długości 324 m szerokości 2 m - 122000 projekt - 12000

Remont dawnej drogi dla rowerów – 180 000 zł (360 m x 2 m x 250 zł/m2)

Maty przeciwkorzenne – 36 000 zł (360 m x 4,0m x 25 zł/m2)

Dokumentacja projektowa – 25 000 zł

Łącznie: 241 000 zł


Całkowity koszt projektu: 241 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki
 • schemat.jpg
  • szerokośc 2,2 m.JPG.JPG
  • wystająca studzienka2.JPG
  • wystające studzienki1.JPG
  • nawierzchnia do wymiany 1.JPG
  • schemat02.jpg