Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2018-05-16 14:31:16
Powrót do projektu

Remont 360 metrów dawnej drogi rowerowej na ul. Przyczółkowej

status: Zgłoszony


Remont odcinka dawnej drogi rowerowej (obecnie chodnika) po wschodniej stronie Przyczółkowej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0854780673981
szerokość geograficzna: 52.1622644688778

Dzielnica

Wilanów


Charakter projektu

Lokalny , Wilanów


Lokalizacja projektu

Wschodnia strona Przyczółkowej. Odcinek między końcem głównej alei parkowo-pałacowej a końcem dawnej drogi dojazdowej do byłego Urzędu Dzielnicy.

Istotne informacje o lokalizacji

Wschodnia strona Przyczółkowej. Odcinek między końcem głównej alei parkowo-pałacowej a końcem dawnej drogi dojazdowej do byłego Urzędu Dzielnicy. Działki Skarbu Państwa, działka 26.4 obręb 10552 i działka 1 obręb 10553.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • bezpieczeństwo

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

drogi rowerowe są ogólnodostępne.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada remont 360-metrowego odcinka dawnej asfaltowej drogi rowerowej (ułożenie nowego asfaltu, bez oznakowania). Odcinek między zachodnim końcem głównej alei parkowo-pałacowej a końcem dawnej drogi dojazdowej do byłego Urzędu Dzielnicy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie, aby się dostać rowerem z okolic Vogla do np. Domu Kultury, do kościoła czy w okolice pętli autobusowej - rowerzysta musi 2 razy przeprowadzać rower po pasach przez Przyczółkową, jest to nadkładanie drogi. Część rowerzystów wybiera jazdę jezdnią Przyczółkowej, co jest niebezpieczne z racji samochodowych prędkości. Jazda rowerem wyremontowaną drogą rowerową rozwiązuje oba problemy.

W ramach tegorocznych inwestycji miejskich Rowerowy Pełnomocnik będzie budował drogę rowerową na Wiertniczej. Będzie się kończyła na wysokości alei wjazdowej do Pałacu Wilanowskiego. Rowerzyści mieliby bezkonfliktowe połączenie od Vogla do prawie centrum miasta.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Remont dawnej drogi dla rowerów – 180 000 zł (360 m x 2 m x 250 zł/m2)

Maty przeciwkorzenne – 36 000 zł (360 m x 4,0m x 25 zł/m2)

Dokumentacja projektowa – 25 000 zł

Łącznie: 241 000 zł


Całkowity koszt projektu: 241 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Droga dla rowerów generuje koszty w zakresie bieżącego utrzymania - sprzątanie, odnowa oznakowania poziomego itp.


Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Załączniki

  • szerokośc 2,2 m.JPG
  • wystająca studzienka2.JPG
  • wystające studzienki1.JPG
  • schemat02.jpg