Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2018-04-18 15:18:18
Powrót do projektu

Szkolne prace domowe - mniej, ciekawiej, inaczej

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Projekt dotyczy warsztatów w ursynowskich szkołach z udziałem całej społeczności szkolnej: nauczycieli, rodziców, uczniów, zainteresowanych mieszkańców na temat prac domowych. Są one dużym obciążeniem dla uczniów, rodziny, ograniczają wolny czas, wpływają na zniechęcenie do nauki. Celem warsztatów jest stworzenie przestrzeni do porozmawiania a w rezultacie zmiany podejścia do prac domowych.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe zlokalizowane na terenie Ursynowa

Istotne informacje o lokalizacji

Projekt przeprowadzony zostanie w salach zlokalizowanych w danej, zainteresowanej udziałem w projekcie, szkole.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • rodziny z dziećmi
  • nauczyciele

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

W warsztatach udział wezmą nauczyciele, pedagodzy, rodzice i uczniowie z ursynowskich szkół, a także wszyscy zainteresowani mieszkańcy. W przypadku większego zainteresowania niż liczba dostępnych miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztaty zrealizowane zostaną w terminach i czasie dogodnym dla osób zainteresowanych, np. w dni powszednie w godzinach popołudniowych, umożliwiających udział osobom pracującym.

Forma rekrutacji: mailowa, telefoniczna, osobista. Decyduje kolejność zgłoszeń. Za rekrutację odpowiada szkoła biorąca udział w projekcie.

Sposób promocji: informacja na stronie internetowej szkoły biorącej udział w projekcie oraz na stronie internetowej Dzielnicy Ursynów.


Pełny opis projektu

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni do porozmawiania na temat konsekwencji prac domowych, zaprezentowania różnych punktów widzenia, a w rezultacie zmiany podejścia do prac domowych - nie zadawania ich wcale / okazjonalnie / tylko ‘dla chętnych’ / monitorowania ilości zadawanych prac/ zmiany formuły z tradycyjnego robienia zadań na bardziej angażujące, projektowe, praktyczne, atrakcyjne dla uczniów metody.Projekt zakłada przeprowadzenie średnio trzech dwugodzinnych warsztatów w zainteresowanych udziałem ursynowskich szkołach publicznych (przewiduje się udział łącznie 6 szkół). Jeden warsztat dla kadry pedagogicznej i dyrektora, jeden dla uczniów oraz jeden warsztat łączony dla całej społeczności szkolnej tj. rodziców (w szczególności z Rad Rodziców), uczniów, nauczycieli, pedagogów oraz zainteresowanych mieszkańców, tak by stworzyć przestrzeń do wymiany poglądów rożnych stron i wypracowania wspólnych rozwiązań. Łącznie przeprowadzonych zostanie do 18 warsztatów. W jednym warsztacie udział weźmie do 20 osób.Prowadzącym warsztaty powinien być psycholog dziecięcy, posiadający wieloletnie (min. 3-letnie) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów, w tym z umiejętności wychowawczych i/lub kształcenia nauczycieli, oraz posiadający umiejętności trenerskie, moderowania pracy grupowej.

W warsztacie dla nauczycieli wskazany jest udział dydaktyka i /lub nauczyciela, który uczy bez / przy minimum prac domowych, tak aby wesprzeć nauczycieli w wypracowaniu praktycznych rozwiązań. Dydaktyk zapewniony zostanie przez koordynatora.

Prowadzący warsztat może być jednocześnie koordynatorem całości projektu.Na zakończenie projektu sporządzony zostanie przez koordynatora raport przedstawiający rezultaty projektu, w tym główne wnioski/ustalenia z poszczególnych warsztatów (z przeznaczeniem głównie dla danej szkoły).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Temat prac domowych dotyka każdego ucznia i rodzinę, której dziecko uczęszcza do szkoły. Zdecydowana większość uczniów nie lubi prac domowych. Przymus ich odrabiania znacząco ogranicza czas wolny, do którego mają prawo -Art. 31 Konwencji o Prawach Dziecka. Jest to tym bardziej istotne w sytuacji zmianowości w szkołach i późnego powrotu uczniów do domu. Obowiązkowe prace domowe ingerują w życie rodziny, często negatywnie wpływają na relacje rodziców z dziećmi. Wbrew powszechnemu przekonaniu nie wpływają na poprawę wyników edukacyjnych. Przede wszystkim jednakże to jeden z czynników zniechęcających uczniów do nauki i do szkoły. Zwraca na to uwagę psycholog dziecięcy:

http://dziecisawazne.pl/zlikwidujmy-prace-domowa/


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Przeprowadzenie warsztatów – 6 szkół * 3 warsztaty * 2 godziny * 250 zł = 9.000 zł

Koszty materiałów szkoleniowych i przygotowanie raportu przedstawiającego rezultaty projektu i wnioski do dalszej pracy dla szkół - 2.400 zł

W jednym warsztacie weźmie udział do 20 osób.

Przewidywana liczba warsztatów - 18.

Łączna liczba uczestników to 360.

Przewidywana liczba szkół uczestniczących w projekcie - 6.


Całkowity koszt projektu: 11 400,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki