Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2018-02-05 09:49:05
Powrót do projektu

Kobiety do garów! Warsztaty perkusyjne dla kobiet

status: Zgłoszony


Warsztaty skierowane są dla kobiet a ich celem jest zapoznanie uczestniczek z podstawami gry na perkusji. Mają także za zadanie zaktywizować kobiety poprzez niestandardowe działanie jakim jest gra na zestawie perkusyjnym, który stereotypowo skierowany jest do mężczyzn.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.903983712196359039837121964
szerokość geograficzna: 52.2070379616751052070379616751

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

ul. Rybnicka 27, 02-405 Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji

Zajęcia odbywać się będą w Fundacji ks. Rumianka, Nowe Włochy, ul. Rybnika 27.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • integracja społeczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • kobiety

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

- 4 piętnastoosobowe grupy warsztatowe,

- 4 godziny warsztatów w formie weekendowej dla każdej z grup: 2h w sobotę i 2h w niedzielę,

- projekt skierowany dla kobiet, gdzie warunkiem udziału w bezpłatnych warsztatach jest wysłanie zgłoszenia drogą mailową (o przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń z pierwszeństwem dla mieszkanek Włoch).


Pełny opis projektu

Projekt zakłada cykl spotkań dla kobiet (od 16 roku życia) mający za zadanie zapoznanie ich z podstawami gry na zestawie perkusyjnym. Uczestniczki spotykać się będę w formie weekendowej.Warsztaty są bezpłatne i w ich ramach powstaną 4 grupy 15 osobowe, gdzie dla każdej z grup przeznaczone będą 4h zajęć.Ostatnia godzina zajęć będzie godziną otwartą - uczestniczki mogą zaprosić rodzinę oraz znajomych celem zaprezentowania nabytych umiejętności.Projekt nie zakłada kontynuacji ww warsztatów - przewidziana jest 1 seria spotkań w wymiarze 4 godzin dla każdej z grup.Każda z uczestniczek otrzyma pamiątkowy komplet pałeczek perkusyjnych.Projekt ma na celu przełamywanie stereotypu, że gra na perkusji jest zajęciem typowo męskim. Aktywność ta ma się przyczynić do podjęcia przez kobiety działań, których efektem może być wzrost poczucia własnej wartości, nabycie nowych umiejętności, oderwanie się od rutyny dnia codziennego oraz inspiracja do podjęcia kolejnych wyzwań, także w przyszłości - taka mobilizacja może doprowadzić do podniesienia jakości życia oraz umożliwić zacieśnienie się więzi lokalnych i nie tylko.Realizatorzy będą mieć doświadczenie w prowadzeniu tego typu warsztatów wraz z potwierdzającą je dokumentacją. Zapewnią dostarczenie dwóch zestawów perkusyjnych, pełnego osprzętu oraz świadczenie usług na najwyższym poziomie.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt wart jest realizacji ponieważ umożliwi integrację lokalnej oraz warszawskiej społeczności kobiet poprzez zaangażowanie ich we wspólne działania przełamujące stereotypy. W ramach BP2017 VIII Ogród Jordanowski zgodził się na docelową realizację zbliżonego projektu, który spotkał z bardzo dużym odzewem i okazał się być projektem wybranym w głosowaniu. W jego przypadku pierwszeństwo w udziale mają mieszkanki Targówka, a zgłoszenia napłynęły z całej Warszawy, w tym także z dzielnicy Włochy. Niniejszym projektem chcę odpowiedzieć na to zainteresowanie oraz umożliwić mieszkankom naszej dzielnicy udział w podobnych warsztatach.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wstępny kosztorys projektu brutto wraz z wyszczególnieniem jego składowych:1. 4 grupy x 15 osób (jedna grupa) = 60 osób (wszystkie uczestniczki)

koszt jednego dwugodzinnego spotkania dla jednej grupy wraz z dowozem sprzętu:1100 zł2 dwugodzinne spotkania z każdą grupą wraz z dowozem sprzętu (sobota i niedziela - 2h każdego dnia)=

4 grupy x 2 spotkania x 1100 zł = 8800 zł2.Fotograf 8 X 200 zł = 1600 zł3. Wynajem salki 100zł * 1h czyli 100zł *16= 1600 zł4.1200 zł - 70 kompletów pałek z grawerką (pamiątka dla uczestniczek) - liczba kompletów jest wyższa aniżeli liczba uczestniczek ze względu możliwość ich uszkodzenia w trakcie zajęć


Całkowity koszt projektu: 13 200,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki