Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2018-04-05 16:23:05
Powrót do projektu

Komunikacja bez przemocy w ursynowskich szkołach

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów w ursynowskich szkołach dotyczących metody Porozumienie Bez Przemocy (ang. Nonviolent Communication, NVC). Jest to sposób porozumiewania się, który dzięki skupieniu uwagi na uczuciach i potrzebach pozwala na wyeliminowanie lub co najmniej ograniczenie możliwości wystąpienia przemocy w dialogu.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.01426401109495
szerokość geograficzna: 52.11334978143852

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Projekt przeprowadzony zostanie w salach
zlokalizowanych w danej, zainteresowanej udziałem w projekcie, szkole

Lokalizacja projektu

Projekt przeprowadzony zostanie w salach

Lokalizacja projektu

Projekt przeprowadzony zostanie w salach Szkoły Podstawowej nr 96

przy ul. Sarabandy 16/22. W przypadku zmiany decyzji Dyrektorów placówek lub w przypadku zgłoszenia się do udziału w projekcie innych chętnych placówek, dopuszcza się realizację projektu w innych placówkach oświatowych zlokalizowanych na Ursynowie.

Istotne informacje o lokalizacji

Projekt przeprowadzony zostanie w salach

Projekt przeprowadzony zostanie w salach Szkoły Podstawowej nr 96, przy ul. Sarabandy 16/22, 02-868 Warszawa. W przypadku zmiany decyzji Dyrektorów placówek lub w przypadku zgłoszenia się do udziału w projekcie innych, chętnych placówek, dopuszcza się realizację projektu w innych placówkach oświatowych zlokalizowanych na Ursynowie.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • nauczyciele

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

W warsztatach udział wezmą nauczyciele, rodzice i uczniowie z ursynowskich szkół publicznych, a także wszyscy zainteresowani mieszkańcy. Na warsztaty będą obowiązywały zapisy, decyduje kolejność zgłoszeń (do 20 osób na warsztacie).

Warsztaty zrealizowane zostaną w terminach i czasie dogodnym dla osób zainteresowanych, np. warsztaty dla rodziców mogą być realizowane w dni powszednie w godzinach popołudniowych, umożliwiających udział osobom pracującym.

Warsztaty dla uczniów mogą

odbyć

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

W warsztatach udział wezmą nauczyciele, rodzice i uczniowie z ursynowskich szkół publicznych, a także wszyscy zainteresowani mieszkańcy. Na warsztaty będą obowiązywały zapisy, decyduje kolejność zgłoszeń (do 20 osób na warsztacie).

Warsztaty zrealizowane zostaną w terminach i czasie dogodnym dla osób zainteresowanych, np. warsztaty dla rodziców mogą być realizowane w dni powszednie w godzinach popołudniowych, umożliwiających udział osobom pracującym.

Warsztaty dla uczniów mogą

W warsztatach udział wezmą nauczyciele, rodzice i uczniowie z ursynowskich szkół publicznych, a także wszyscy zainteresowani mieszkańcy. Na warsztaty będą obowiązywały zapisy, decyduje kolejność zgłoszeń (do 20 osób na warsztacie).

Warsztaty zrealizowane zostaną w terminach i czasie dogodnym dla osób zainteresowanych, np. warsztaty dla rodziców mogą być realizowane w dni powszednie w godzinach popołudniowych, umożliwiających udział osobom pracującym.

Warsztaty dla uczniów mogą odbywać się w godzinach pobytu uczniów w szkole.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie 12 warsztatów

w ursynowskich szkołach

Warsztaty zostaną przeprowadzone w każdej z zainteresowanych, ursynowskich szkół, oddzielnie dla poszczególnych grup (dzieci i młodzież - uczniowie, rodzice, nauczyciele/pedagodzy). Szacowany czas trwania pojedynczego warsztatu: ok. 3 godziny. Warsztaty zostaną przeprowadzone przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami/doświadczeniem w przeprowadzaniu tego typu warsztatów.

NVC to sposób porozumiewania się, który dzięki skupieniu uwagi na uczuciach i potrzebach pozwala na całkowite wyeliminowanie lub co najmniej ograniczenie możliwości wystąpienia przemocy w dialogu. NVC jest formą dialogu, na który składają się dwie fazy:

- empatia - wysłuchanie rozmówcy z głębokim współczuciem

oraz

- szczere wyrażenie siebie.

Formalnie każda z tych faz składa się jeszcze z czterech elementów: spostrzeżenia (pozbawione własnych osądów i interpretacji), uczucia (emocje odseparowane od myśli), potrzeby, prośby (wyrażone w sposób jasny i konkretnie, bez żądań).

Więcej informacji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Porozumienie_Bez_Przemocy

dotyczących metody Porozumienie Bez Przemocy (ang. Nonviolent Communication, NVC).

Warsztaty zrealizowane zostaną oddzielnie dla poszczególnych grup. Czas trwania warsztatu: ok. 3 godzin. Jest

Warsztaty zostaną przeprowadzone w każdej z zainteresowanych, ursynowskich szkół, oddzielnie dla poszczególnych grup (dzieci i młodzież - uczniowie, rodzice, nauczyciele/pedagodzy). Szacowany czas trwania pojedynczego warsztatu: ok. 3 godziny. Warsztaty zostaną przeprowadzone przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami/doświadczeniem w przeprowadzaniu tego typu warsztatów.

NVC to sposób porozumiewania się, który dzięki skupieniu uwagi na uczuciach i potrzebach pozwala na całkowite wyeliminowanie lub co najmniej ograniczenie możliwości wystąpienia przemocy w dialogu. NVC jest formą dialogu, na który składają się dwie fazy:

- empatia - wysłuchanie rozmówcy z głębokim współczuciem

oraz

- szczere wyrażenie siebie.

Formalnie każda z tych faz składa się jeszcze z czterech elementów: spostrzeżenia (pozbawione własnych osądów i interpretacji), uczucia (emocje odseparowane od myśli), potrzeby, prośby (wyrażone w sposób jasny i konkretnie, bez żądań).

Więcej informacji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Porozumienie_Bez_Przemocy

dotyczących metody Porozumienie Bez Przemocy (ang. Nonviolent Communication, NVC).

Pełny opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie 12 warsztatów

Projekt zakłada przeprowadzenie 12 warsztatów dotyczących metody Porozumienie Bez Przemocy (ang. Nonviolent Communication, NVC). Warsztaty zostaną przeprowadzone w każdej z zainteresowanych, ursynowskich szkół, oddzielnie dla poszczególnych grup (dzieci i młodzież - uczniowie, rodzice, nauczyciele/pedagodzy). Szacowany czas trwania pojedynczego warsztatu: ok. 3 godziny. Warsztaty zostaną przeprowadzone przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami/doświadczeniem w przeprowadzaniu tego typu warsztatów.

NVC to sposób porozumiewania się, który dzięki skupieniu uwagi na uczuciach i potrzebach pozwala na całkowite wyeliminowanie lub co najmniej ograniczenie możliwości wystąpienia przemocy w dialogu. NVC jest formą dialogu, na który składają się dwie fazy:

- empatia - wysłuchanie rozmówcy z głębokim współczuciem

oraz

- szczere wyrażenie siebie.

Formalnie każda z tych faz składa się jeszcze z czterech elementów: spostrzeżenia (pozbawione własnych osądów i interpretacji), uczucia (emocje odseparowane od myśli), potrzeby, prośby (wyrażone w sposób jasny i konkretnie, bez żądań).

Więcej informacji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Porozumienie_Bez_Przemocy


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt jest odpowiedzią na coraz częściej obecną przemoc, także werbalną, nie tylko w szkołach, ale ogólnie w lokalnym społeczeństwie. Udział w warsztatach pozwoli nabyć umiejętność porozumiewania się w sposób empatyczny, szanujący potrzeby i uczucia drugiej osoby. Jest to droga to budowania kultury dialogu, współpracy, kapitału społecznego.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koncepcja warsztatów – 2 500 zł

Koordynator projektu – 3000 zł

250 zł =

4 800 zł Plakaty w szkołach - 700

250 zł =

250 zł = 14 400 zł

Promocja projektu (plakaty w szkołach i w urzędzie, informacja o projekcie poprzez wewnątrzszkolny Dziennik Elektroniczny, informacja na stronie www i FB urzędu) – 700 zł

Rekrutacja, koordynacja, obsługa administracyjna i księgowość do projektu – 5 000Przeprowadzenie warsztatów – 12 warsztatów * 3h * 2 trenerów *

400

250 zł = 14 400 zł

Promocja projektu (plakaty w szkołach i w urzędzie, informacja o projekcie poprzez wewnątrzszkolny Dziennik Elektroniczny, informacja na stronie www i FB urzędu) – 700 zł

Rekrutacja, koordynacja, obsługa administracyjna i księgowość do projektu – 5 000Przeprowadzenie warsztatów – 12 warsztatów * 3h * 2 trenerów *

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koncepcja warsztatów – 2 500 zł

Koncepcja warsztatów – 2 500 zł

Przeprowadzenie warsztatów – 12 warsztatów * 3h * 2 trenerów * 250 zł = 14 400 zł

Promocja projektu (plakaty w szkołach i w urzędzie, informacja o projekcie poprzez wewnątrzszkolny Dziennik Elektroniczny, informacja na stronie www i FB urzędu) – 700 zł

Rekrutacja, koordynacja, obsługa administracyjna i księgowość do projektu – 5 000


Całkowity koszt projektu:
11 000
Całkowity koszt projektu: Całkowity koszt projektu: 22 600,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki