Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2018-04-06 12:37:06
Powrót do projektu

Komunikacja bez przemocy w ursynowskich szkołach

status: Trwa ocena


Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów w ursynowskich szkołach dotyczących metody Porozumienie Bez Przemocy (ang. Nonviolent Communication, NVC). Jest to sposób porozumiewania się, który dzięki skupieniu uwagi na uczuciach i potrzebach pozwala na wyeliminowanie lub co najmniej ograniczenie możliwości wystąpienia przemocy w dialogu.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.014264011095
szerokość geograficzna: 52.1133497814385

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Projekt przeprowadzony zostanie w salach Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22. W przypadku zmiany decyzji Dyrektorów placówek lub w przypadku zgłoszenia się do udziału w projekcie innych chętnych placówek, dopuszcza się realizację projektu w innych placówkach oświatowych zlokalizowanych na Ursynowie.

Istotne informacje o lokalizacji

Projekt przeprowadzony zostanie w salach Szkoły Podstawowej nr 96, przy ul. Sarabandy 16/22, 02-868 Warszawa. W przypadku zmiany decyzji Dyrektorów placówek lub w przypadku zgłoszenia się do udziału w projekcie innych, chętnych placówek, dopuszcza się realizację projektu w innych placówkach oświatowych zlokalizowanych na Ursynowie.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • nauczyciele

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

W warsztatach udział wezmą nauczyciele, rodzice i uczniowie z ursynowskich szkół publicznych, a także wszyscy zainteresowani mieszkańcy. Na warsztaty będą obowiązywały zapisy, decyduje kolejność zgłoszeń (do 20 osób na warsztacie).

Warsztaty zrealizowane zostaną w terminach i czasie dogodnym dla osób zainteresowanych, np. warsztaty dla rodziców mogą być realizowane w dni powszednie w godzinach popołudniowych, umożliwiających udział osobom pracującym.

Warsztaty dla uczniów mogą odbywać się w godzinach pobytu uczniów w szkole.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie 12 warsztatów dotyczących metody Porozumienie Bez Przemocy (ang. Nonviolent Communication, NVC). Warsztaty zostaną przeprowadzone w każdej z zainteresowanych, ursynowskich szkół, oddzielnie dla poszczególnych grup (dzieci i młodzież - uczniowie, rodzice, nauczyciele/pedagodzy). Szacowany czas trwania pojedynczego warsztatu: ok. 3 godziny. Warsztaty zostaną przeprowadzone przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami/doświadczeniem w przeprowadzaniu tego typu warsztatów.

NVC to sposób porozumiewania się, który dzięki skupieniu uwagi na uczuciach i potrzebach pozwala na całkowite wyeliminowanie lub co najmniej ograniczenie możliwości wystąpienia przemocy w dialogu. NVC jest formą dialogu, na który składają się dwie fazy:

- empatia - wysłuchanie rozmówcy z głębokim współczuciem

oraz

- szczere wyrażenie siebie.

Formalnie każda z tych faz składa się jeszcze z czterech elementów: spostrzeżenia (pozbawione własnych osądów i interpretacji), uczucia (emocje odseparowane od myśli), potrzeby, prośby (wyrażone w sposób jasny i konkretnie, bez żądań).

Więcej informacji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Porozumienie_Bez_Przemocy


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt jest odpowiedzią na coraz częściej obecną przemoc, także werbalną, nie tylko w szkołach, ale ogólnie w lokalnym społeczeństwie. Udział w warsztatach pozwoli nabyć umiejętność porozumiewania się w sposób empatyczny, szanujący potrzeby i uczucia drugiej osoby. Jest to droga to budowania kultury dialogu, współpracy, kapitału społecznego.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koncepcja warsztatów – 2 500 zł

Przeprowadzenie warsztatów – 12 warsztatów * 3h * 2 trenerów * 250 zł = 14 400 zł

Promocja projektu (plakaty w szkołach i w urzędzie, informacja o projekcie poprzez wewnątrzszkolny Dziennik Elektroniczny, informacja na stronie www i FB urzędu) – 700 zł

Rekrutacja, koordynacja, obsługa administracyjna i księgowość do projektu – 5 000 zł


Całkowity koszt projektu: 22 600,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki