Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2018-03-23 09:54:23
Powrót do projektu
Poszerzenie drogi

Jaśniej i bezpieczniej dla pieszych i rowerzystów za ekranem akustycznym. Montaż dodatkowego oświetlenia.

status: Zgłoszony


Projekt przewiduje poszerzenie dodatkowe oświetlenia drogi dla pieszych i rowerzystów za ekranem akustycznym pomiędzy stacją Orlen u wylotu Wersalskiej a Skwerem Ryskim oraz wykonanie oświetlenia.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0568588972091670568588972092
szerokość geograficzna: 52.224937366371772249373663718

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

Wał Miedzeszyński, strona wschodnia. Od wylotu Wersalskiej, okolice stacji Orlenu. Do skweru Ryskiego.

Istotne informacje o lokalizacji

Wał Miedzeszyński, strona wschodnia. Od wylotu Wersalskiej, okolice stacji Orlenu. Do skweru Ryskiego. Działka własnością "inne publiczne", numer działki 45, obręb 30115, używalność i zarządzanie przez Zarząd Dróg Miejskich.


Klasyfikacja projektu

 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • bezpieczeństwo

Potencjalni odbiorcy projektu

 • młodzież
 • wszyscy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ciągi pieszo-rowerowe są ogólnodostępne


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje poszerzenie dodatkowe oświetlenie odcinka 150 metrów drogi dla pieszych i rowerzystów o 50 cm. Droga ta znajduje się za ekranem akustycznym pomiędzy stacją Orlen u wylotu Wersalskiej a Skwerem Ryskim. Projekt przewiduje również wykonanie oświetlenia, do istniejących 5 lamp ulicy Wał Miedzeszyński moją zostać domontowane niżej ramiona, skierowane wymianę trzech starych lamp drogowych na model z dodatkowym wysięgnikiem skierowanym nad ciąg pieszo-rowerowy. Wskazane jest również jednorazowe prześwietlenie koron drzew pod lampami oraz jednorazowe wymalowanie linii krawędziowych.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Postawienie ekranu akustycznego pomiędzy 2008 z 2010 rokiem zlikwidowało istniejące tam obok siebie drogę rowerową z czerwonej kostki i szarokostkowy chodnik. Za ekranem powstał oznaczony na mapach miejskich CPIR , pozanormatywny i nie trzymający się Standardów Rowerowych. W efekcie piesi, rowerzyści i piesi z pieskami są zmuszeni do współegzystencji na 1,5 metra szerokości, co siłą rzeczy powoduje konflikty i zderzenia. Dodatkowo słupy/konstrukcje znaków drogowych nad Wałem Miedzeszyńskim punktowo zawężają dostępną szerokość. Poszerzenie

Dodatkowe oświetlenie da większe bezpieczeństwo, bo wszyscy się będą widzieć na tym za wąskim odcinku.") Zamiast tego - Oświetlenie terenu pozwoli na bezpieczne poruszanie się tam wszystkich użytkowników. Dodatkowe oświetlenie da większe bezpieczeństwo, bo wszyscy się będą widzieć na tym za wąskim odcinku.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychposzerzenie 154 m o szerokości 0,5 m => 77 m.kw; z cennika "ile kosztuje miasto = 19000 oświetlenie - 5 lamp (wysięgnik + oprawa 1000 zł, robocizna 200) 5 x 1200 = 6000 malowanie odblaskowe krawędziowe = 300 zł prześwietlenie koron drzew = 1000 zł

3 lampy z dodatkowym wysięgnikiem 3 x 10 tys.

Całkowity koszt - 30 000 zł


Całkowity koszt projektu: 30 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

300 zł roczny koszt energii 1 lampy x 5 = 15003 = 900,00 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 1 500900,00 zł

Załączniki
 • poszerzenie schemat.jpg
  • 1 pierwsza stara, ale szeroko.JPG
  • 2 druga stara przed bramą, jeszcze szeroko.jpg
  • 3 trzecia stara za bramą wąsko.JPG
  • 4 czwarta stara wąsko.JPG
  • 5 piąta stara wąsko i blisko drzewa.JPG
  • 6 ostatnia stara, świeci ok szeroko.JPG