Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2018-04-16 11:23:16
Powrót do projektu

Jaśniej i bezpieczniej dla pieszych i rowerzystów za ekranem akustycznym. Montaż dodatkowego oświetlenia.

status: Zgłoszony


Projekt przewiduje dodatkowe oświetlenia drogi dla pieszych i rowerzystów za ekranem akustycznym pomiędzy stacją Orlen u wylotu Wersalskiej a Skwerem Ryskim.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0568588972092
szerokość geograficzna: 52.2249373663718

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

Wał Miedzeszyński, strona wschodnia. Od wylotu Wersalskiej, okolice stacji Orlenu. Do skweru Ryskiego.

Istotne informacje o lokalizacji

Wał Miedzeszyński, strona wschodnia. Od wylotu Wersalskiej, okolice stacji Orlenu. Do skweru Ryskiego. Działka własnością "inne publiczne", numer działki 45, obręb 30115, używalność i zarządzanie przez Zarząd Dróg Miejskich.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • bezpieczeństwo

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • wszyscy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ciągi pieszo-rowerowe są ogólnodostępne


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje dodatkowe oświetlenie odcinka 150 metrów drogi dla pieszych i rowerzystów. Droga ta znajduje się za ekranem akustycznym pomiędzy stacją Orlen u wylotu Wersalskiej a Skwerem Ryskim. Projekt przewiduje wymianę trzech starych lamp drogowych na model z dodatkowym wysięgnikiem skierowanym nad ciąg pieszo-rowerowy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dodatkowe oświetlenie da większe bezpieczeństwo, bo wszyscy się będą widzieć na tym za wąskim odcinku.) Zamiast tego - Oświetlenie terenu pozwoli na bezpieczne poruszanie się tam wszystkich użytkowników, bo wszyscy się będą widzieć na tym za wąskim odcinku


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

3 lampy z dodatkowym wysięgnikiem 3 x 10 tys.

Całkowity koszt - 30 000 zł


Całkowity koszt projektu: 30 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

300 zł roczny koszt energii 1 lampy x 3 = 900,00 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 900,00 zł

Załączniki
  • 1 pierwsza stara, ale szeroko.JPG
    • miejsca lamp do wymiany.jpg