Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Włochy - zmiany z 2018-05-21 11:58:21
Powrót do projektu
Nowy park

Uporządkowanie terenu zieleni na końcu ulicy Chrościckiego

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Teren zieleni na końcu Ulicy Chrościckiego u zbiegu 3 dzielnic (Włochy/Bemowo/Ursus) przeznaczony dla wszystkich mieszkańców z miejscem do spacerowania, biegania, zabawy z dziećmi czy piknikowania. Park będzie miejscem Teren zieleni z dużą liczbą drzew, z pięknymi trawnikami, ławkami oraz kwietnymi łąkami. Pierwszy etap zakłada zagospodarowanie ok. 1.5 ha z możliwością dalszej rozbudowykrzewów i z naturalnymi łąkami.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.8910930156708
szerokość geograficzna: 52.209625045724

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Na końcu Ulicy Chrościckiego, zaraz obok obecnego skateparku. Obok znajduje się budynek Straży Pożarnej - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2.Teren obejmuje działkę we własności miasta stołecznego Warszawa. Nazwa działki - 2aMW/MW-Z.

Istotne informacje o lokalizacji

Na końcu Ulicy Chrościckiego, zaraz obok obecnego skateparku. Obok znajduje się budynek Straży Pożarnej - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2. Teren obejmuje działkę we własności miasta stołecznego Warszawa. Nazwa działki - Niniejsza działka ewidencyjna nr 3/2 z obrębu 2-09-10 w planie zagospodarowania przestrzennego jest oznaczona jako - 2aMW/MW-Z (teren przeznaczony pod budownictwo wielorodzinne). Lokalizacja jest na styku 3 dzielnic Włochy, Bemowo, Ursus. Obecnie są tam tereny zielone-samosiejki. Oznacza to, że nie trzeba będzie nic wyburzać.teren jest porośnięty drzewami oraz krzewami a w części pokryty naturalną roślinnością łąkową.


Klasyfikacja projektu

 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • studenci
 • rodziny z dziećmi
 • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańcówPark może być

Teren zieleni dostępny całodobowo. Będzie otwarty Otwarty dla wszystkich, również dla zwierząt.


Pełny opis projektu

Na terenie Nowych Włoch powstał szereg nowych osiedli (Zielona Italia, Ogrody Włochy, Chrościckiego 83), jak również nowe osiedla na sąsiednim Ursusie i Bemowie. Niestety wzrost liczby mieszkańców odbywa się kosztem terenów zielonychzieleni. Dla mieszkańców potrzebny jest nowy park teren zieleni by mogli spokojnie spacerować i cieszyć się pobliska zielenią. Park miejscami będzie miał charakter leśny. Pomiędzy licznymi drzewami i krzewami powstaną ścieżkami do biegania i spacerowania oraz zostaną ustawione ławki i kosze na śmieci. W parku będą również otwarte przestrzenie zielone pokryte pięknymi trawnikami oraz kwietnymi łąkami, na których mieszkańcy będą mogli grać z dziećmi w piłkę czy urządzać latem pikniki. Ponadto, tereny zielone pełnią rolę oczyszczającą i pozytywnie wpływającym na jakość powietrza w okolicy. Obecnie w proponowanym miejscu są tereny zielone porośnięte samosiejką. Jest to kilkadziesiąt pięknie rosnących drzew stanowiących schronienie dla wielu ptaków. Po uprzedniej analizie dendrologicznej część z nich mogłaby z pewnością pozostać na miejscu bez konieczności ścinania. Oznacza to, że nie trzeba nic wyburzać, a wręcz przeciwnie - wykorzystując to, co samo wyrosło na ziemi, zaadaptować 'dziki' las do potrzeb mieszkańców. Ze względu na ograniczenia finansowe jest to pierwszy etap parku, zakładający 'uporządkowanie' terenu, posadzenie nowych drzew (szczególnie wzdłuż ogrodzeń, aby wytłumić hałas spowodowany przejeżdżającymi pociągami), posianie trawników i łąk, budowę ścieżek. W kolejnych latach będzie można go poszerzyć i upiększyć o nowe krzewy i drzewa, zwiększyć liczbę ławek, koszy na śmieci, podłączyć oświetlenie, zaprojektować miejsca do grilowania, siłownię czy naturalny plac zabawnaturą. W celu poprawy komfortu korzystania z tej nieruchomości proponuje się wykonanie prac porządkowych. Uporządkowanie będzie polegało na: pielęgnacji drzew, usuwaniu drzew zagrażających, pielęgnacji krzewów, usuwaniu zarośli i chwastów, usuwaniu odpadów komunalnych i innych odpadów pochodzenia antropogenicznego oraz na zabezpieczeniu terenu przed nowymi zwałkami.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W obszarze Nowych Włoch powstało szereg nowych osiedli (Zielona Italia, Ogrody WlochyWłochy), jak również nowe osiedla na sąsiednim Ursusie i Bemowie. Niestety wzrost liczby mieszkańców odbywa się kosztem terenów zielonych. Dla mieszkańców potrzebny jest nowy park by mogli spokojnie spacerować, cieszyć się pobliska zielenią, spędzać wspólnie czas i wypoczywać. Co więcej, wzdłuż ul. Chrościckiego dominuje zabudowa niska jednorodzinna. W czasie zimy nie ma więc kontroli nad tym, czym mieszkańcy palą w piecach, co może być przyczyną niskiej jakości powietrza w dzielnicy. Drzewa i krzewy są naturalnym filtrem powietrza i mogą poprawić jego jakość w okolicyzieleni. Dlatego każdy istniejący (nawet tymczasowo) teren zieleni powinien być zadbany i bezpieczny.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychprojekt parku wraz z inwentaryzacją obecnej zieleni (obecnie jest kilkadziesiąt drzew) - 25 000 zł karczowanie terenu - 10 000 zł Zasadzenie 40 drzew średnica pnia 15 cm z 3 letnią pielęgnacja- 1200 zł * 40 = 48 000 zł zasadzenie 10 drzew o średnicy pnia 35 cm z 3 letnią pielęgnacja - 5000 zł *10 = 50 000 zł; Duże drzewa mogą być w środku parku by pięknie wyglądały na tle łąk i trawników trawnik - 13000 m2 - 13000 * 20zł (obniżka o 2 zł ze względu na duży obszar) = 260 000 zł łąka kwietna - 1000 m2 - 1000 * 45 zł (obniżka o 5 zł ze względu na duży obszar) = 45 000 zl 10 Krzewów - 10 X100 zł = 1 000 zł Utwardzone ścieżki ok. 500m^2 - 45 000 zł ławki z oparciem -7 X 1500 zł = 10 500 zł kosze na śmieci - 7 x 700 zł = 4 900 zł

Prace porządkowe i pielęgnacyjne 80.000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 80 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszty sprzątania i utrzymania zieleni - 50 000 15.600,00 zł rocznie


Całkowity koszt eksploatacji: 50 00015 600,00 zł

Załączniki

 • oecny_teren_1.jpg
 • obecny_teren_2.jpg
 • Park_obszar_wymiary.jpg
 • Teren_i_lokalizacja_parku.jpg