Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2018-05-29 13:30:29
Powrót do projektu

Bezpieczna droga do szkoły – budowa chodnika – ul. Waligóry

status: Zgłoszony


Projekt zakłada budowę chodnika o długości ok. 390 metrów i szerokości 1,5 metra wzdłuż ulicy Waligóry na odcinku pomiędzy ul. Waligóry 25, a ul. Strunową. Może wystąpić konieczność wycinki drzew lub krzewów kolidujących z inwestycją

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0001730918884
szerokość geograficzna: 52.3299499283474

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

ul Ul. Waligóry, od ulicy Strunowej (przedłużenie ulicy Operowej) w kierunku Morwowej (do ulicy Waligóry 25)

Istotne informacje o lokalizacji

Odcinek wzdłuż ulicy Waligóry, na odcinku pomiędzy Waligóry 25, a ul. Strunową. Lokalizacja projektu: po zachodniej stronie: „chodnik za drzewami” na dz.ew. należące do Miasta St. Warszawy: 3, 10/25, 12/4, 12/3, 13/10, i 13/33 z obr. 4-05-16


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • bezpieczeństwo

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogólnodostępny chodnik z kostki betonowej, korzystanie nieograniczone 24/h – najczęściej podczas drogi do szkoły, do pracy i w drodze powrotnej.


Pełny opis projektu

Obecnie na tym odcinku drogi usytuowanej wzdłuż zabudowań domów jednorodzinnych nie ma ani pobocza, ani chodnika, mimo, że jest to jedyne możliwe dojście dzieci do Szkoły Podstawowej nr 110 i mieszkańców do autobusu nr 152, (pętla ul. Ciupagi). Dlatego projekt zakłada, że budowa chodnika zaspokoi pilne potrzeby mieszkańców tej okolicy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dorosłym wracającym z pracy i dzieci wracającym ze szkoły, która znajduje się w odległości około 1000 metrów. Codziennie dzieci idące do lub ze szkoły pokonują ten niebezpieczny odcinek tuż przy pędzących samochodach. Odcinek ten znajduje się również w ciągu komunikacyjnym od pętli autobusu nr 152, przy ulicy Ciupagi. Ulica jest nieoświetlona, więc przy braku jakiegokolwiek pobocza, czy chodnika jest to odcinek bardzo niebezpieczny. Plan inwestycyjny dzielnicy na lata 2018-2019 przewiduje budowę oświetlenia w ulicy, a chodnik będzie jej wspaniałym uzupełnieniem.Ze względu na własność gruntów Miasta St. Warszawy początek chodnika przewiduje się od skrzyżowania ulicy Waligóry ze Strunową (przedłużenie Operowej), dalej będzie biegł wzdłuż ulicy Waligóry, w kierunku ulicy Morwowej, gdzie również znajdują się domy jednorodzinne. Mieszkańcy tej okolicy począwszy od ulicy Majorki do Morwowej nie mogą swobodnie wyjść na spacer z dziećmi, z wózkiem, wyjść na rolki, czy z psem. A odcinek drogi od ulicy Ziołowej do Gitarowej jest szczególnie niebezpieczny z uwagi na zakręt i górkę. Samochody przejeżdżające tą drogę jadą szybko bez względu na warunki i wyjeżdżając z zakrętu łatwo mogą wpaść na przechodnia.Nawierzchnia chodnika na całej długości będzie wykonana z płyty chodnikowej betonowej kwadratowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm.Ze względu na brak kanalizacji ogólnospławnej należy również zapewnić powierzchniowe odwodnienie poprzez metrowe pobocze pomiędzy jezdnią i chodnikiem.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Realizacja projektu w znaczącym stopniu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób poruszających się na obszarze inwestycji. Zmniejszy ryzyko wypadku drogowego poprzez umożliwienie poruszania się pieszym po chodniku, a nie skrajem ulicy minimalizując ryzyko potrącenia pieszego. Podstawowym i głównym uzasadnieniem dla budowy chodnika jest bezpieczeństwo pieszych i zmotoryzowanych. Jezdnia wzdłuż w/w ulic jest dość wąska natomiast ruch samochodowy nieustannie się zwiększa. Z tych ulic korzystają zmotoryzowani mieszkańcy intensywnie rozbudowujących się okolicznych domów i osiedli.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

koszty dokumentacji technicznej 50.000 zł

- roboty ziemne 390 m x 3,5 m x 1 m x 70 zł/m3 = 95.550 zł

- budowa chodnika o szerokości 1,5 metra 390 mb x 300 zł/m2 = 175.500 zł

- Wycinka drzew i krzewów +nasadzenia 28.950 zł

Łącznie: 350.000,00 zł
Całkowity koszt projektu: 350 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

- zimowe oczyszczanie chodnika (zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika, ręczne i mechaniczne zamiatanie chodnika po okresie zimowym, zabezpieczenie przed śliskością poprzez posypywanie piaskiem) 10 razy w sezonie zimowym - 1200,00zł

- letnie oczyszczanie chodnika ( oczyszczanie z nakładów ziemi i przerostów chwastów, ręczne i mechaniczne zamiatanie chodnika) 15 razy w sezonie letnim -1800,00zł

- interwencyjne sprzątanie chodnika 5 razy na rok -200,00zł

- bieżące remonty - 1000,00 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 4 200,00 zł

Załączniki

  • Mapka_chodnik.pdf
  • Zdj_Droga w kierunku Morwowej.jpg
  • Zdj_wschodnia czesc drogi.jpg
  • Zdj_zachodnia czesc drogi do Strunowej.jpg