Koordynator w Dzielnicy Bielany - zmiany z 2018-01-29 16:04:29
Powrót do projektu

Przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Pęcickiej i Lektykarskiej

status: Zgłoszony


Projekt zakłada namalowanie pasów dla pieszych oraz ich odpowiednie oznakowanie drogowe na ulicy Pęcickiej przy skrzyżowaniu z ulicą Lektykarską.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9680800810565
szerokość geograficzna: 52.2792651296621

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Pęcicka

Istotne informacje o lokalizacji

ul. Pęcicka, tuż przy skrzyżowaniu z ulicą Lektykarską. W pobliżu Stawów Kellera.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Przejście dla pieszych jest oczywiście dostępne nieprzerwanie dla wszystkich mieszkańców, ponieważ jest elementem infrastruktury.


Pełny opis projektu

Projekt polega na narysowaniu przejścia dla pieszych na ulicy Pęcickiej przy jej skrzyżowaniu z ulicą Lektykarską, a także na oznakowaniu go standardowymi znakami oznajmującymi (D-6) z obu stron. Na chwilę obecną istnieje przejście przez ulicę Lektykarską, jednak nie przez ulicę Pęcicką.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Często rodziny z dziećmi, spacerowicze, osoby wyprowadzające psy chodzą tamtędy, ponieważ zmierzają do pobliskich Stawów Kellera. W przypadku ewentualnego zwiększonego ruchu samochodowego na tej trasie mogą czuć się nie do końca bezpiecznie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wyznaczenie przejścia dla pieszych i namalowanie go.

Ustawienie dwóch znaków pionowych D-6


Całkowity koszt projektu: 2 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Zdjęcie - przejście14012018.pdf
  • Zgoda Przejście dla pieszych.pdf