Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

WSW_Włochy - zmiany z 2018-05-07 09:09:07
Powrót do projektu

Zakup sprzętu nagłaśniającego i projektora

status: Trwa ocena


Celem projektu jest zakup projektora i ekranu oraz sprzętu nagłaśniającego na salę gimnastyczną

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9042572975159
szerokość geograficzna: 52.2100655253315

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Zespół Szkół Nr 17 ul. Promienista 12a 02-471 Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji

Zespół Szkół Nr 17 - sala gimnastyczna


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

W dni powszednie sprzęt nagłaśniający będzie przebywał w budynku Zs17,z którego będą korzystali uczniowie i rodzice w ramach zajęć,imprez szkolnych,szkoleń.Za sprzęt będzie odpowiadał opiekun wyznaczony przez Dyrektora szkoły.W czasie pozalekcyjnym Po lekcjach będzie wykorzystywany na spotkaniach lokalnej społeczności: np:OPS czy imprez lokalnych (imprezy plenerowe, inicjatywy lokalne).Udostępnienie sprzętu na terenie szkoły dla zainteresowanych mieszkańców,instytucji, będzie możliwe po wcześniejszej rezerwacji u opiekuna i za zgodą Dyrektora przez cały rok kalendarzowy.Wypożyczenie przez mieszkańców czy instytucje z dzielnicy Włochy będzie możliwe po wcześniejszej rezerwacji oraz wpłaceniu kaucji. W przypadku zniszczenia będzie zobowiązana do pokrycia kosztów naprawy lub odkupienia sprzętu.


Pełny opis projektu

Celem projektu jest zakup:1. projektora (rozdzielczość WXGA, jasność 5700 Ansi, żywotność lamp 4000h) i ekranu elektrycznego z pilotem 270x270, podwieszanego do sufitu na scenie, na sali gimnastycznej oraz ich montaż i zabezpieczenie przed uszkodzeniami.

2. sprzętu nagłaśniającego na salę gimnastyczną – wzmacniacz, kolumny 4 szt., mikser, statywy do mikrofonów– 3 szt. , mikrofony bezprzewodowe – 2 szt., odtwarzacz płyt CD/SD/mp3/USB 3.0. eliminator sprzężeń DSP, okablowanie, montaż, zabezpieczenie przed uszkodzeniem


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na sali gimnastycznej również organizowane są spotkania Rodziców, OPS-u czy wspólnot lokalnych, a dzięki odpowiedniemu nagłośnieniu spotkania te mogą mieć odpowiednią oprawę. Szkoła posiada szybkie łącze internetowe, a nowa infrastruktura sieci bezprzewodowej pozwala na korzystanie na sali gimnastycznej z dostępu do Internetu poprzez urządzenia WIFI. Stąd istnieje możliwość udostępniania sali do prowadzenia szkoleń, warsztatów, czy konferencji z wykorzystaniem zasobów internetowych.

Nagłośnienie, projektor oraz ekran zostaną wykorzystane podczas realizacji projektów edukacji kulturalnej czy konkursów o zasięgu powiatowym i wojewódzkim, których szkoła jest organizatorem.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Kosztorys:

1. zakup projektora 6000 zł i ekranu 3600 zł + montaż, zabezpieczenie i okablowanie 2500 zł razem 12 100 zł

2. zakup sprzętu nagłaśniającego: wzmacniacz – 3000 zł, kolumny 4 szt.- 3500 zł, mikser -2000 zł,

statywy do mikrofonów– 4 szt. - 1000 zł , mikrofony bezprzewodowe – 4 szt – 1500 zł.,

odtwarzacz płyt CD/SD/mp3/USB 3.0 – 2000 zł, eliminator sprzężeń DSP – 2000 zł razem 15 000zł

3. okablowanie, montaż, zabezpieczenie kolumn na sali – ok.3 000 zł

5. znakowanie projektu – 200 zł


Całkowity koszt projektu: 30 100,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

około 1000 zł - przeglądy i konserwacja


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki

  • IMAG2367.jpg