Autor projektu - zmiany z 2018-01-19 18:53:19
Powrót do projektu

Spotkania autorskie i tematyczna tematyczne dla dorosłych, młodzieży i dzieci w czytelni na ul. Meissnera 5.

status: Zgłoszony


Projekt zakłada organizację spotkań z autorami, spotkań tematycznych - głownie głównie historia Warszawy, dzielnicy Praga - Południe, ale także inne dziedziny nauki.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0869291424751280869291424751
szerokość geograficzna: 52.2215115328537252215115328537

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Meissnera 5

Istotne informacje o lokalizacji

Biblioteka Publiczna im. Z.J.Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy,

główna czytelnia na ul. Meissnera 5.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • każdy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Godziny otwarcia - od poniedziałku do piątku 10.00 - 20.00, soboty 10.00 - 14.00.

Korzystanie nieodpłatne, dostępne dla wszystkich mieszkańców.

Nie ma barier architektonicznych dla osób na wózkach.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada organizację spotkań autorskich, mających na celu ułatwienie bezpłatnego dostępu do działań

edukacyjno-kulturalnych w dzielnicy oraz wzmocnienia wzmocnienie działań biblioteki w celu zachęcenia mieszkańców Pragi-Południe do czytania.

Biblioteka w poprzednich latach organizowała podobne spotkania ze swoich funduszy statutowych, obecnie odpowiadając na zapotrzebowanie czytelników, chce rozszerzyć swoją działalność kulturalną i edukacyjną.

Osiągnie to zwiększając zakres tematyczny spotkań - robiąc spotkania ze znanymi pisarzami, z pracownikami naukowymi Muzeum Warszawy i Uniwersytetu Warszawskiego, z przewodnikami warszawskimi, a także związane z historią dzielnicy i patronów patronami jej ulic.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Imprezy kulturalne - spotkania autorskie, varsavianistyczne, historyczne, krajoznawcze cieszą się dużym powodzeniemzainteresowaniem.

Celem biblioteki jest organizowanie spotkań nieodpłatnych i ogólnodostępnych dla uczestników i ogólnodostępnych.
Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

W koszt projektu wchodzą głownie honoraria dla autorów i prelegentów, a także koszt promocji - plakaty i zaproszenia.


Całkowity koszt projektu: 10 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • list spotkania Meissnera BP2019.pdf