Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2018-05-30 09:58:30
Powrót do projektu

Montaż luster drogowych na wybranych skrzyżowaniach na terenie Wiśniewa/Henrykowa

status: Zgłoszony


Podniesienie bezpieczeństwa na wybranych równorzędnych skrzyżowaniach drogowych na terenie Wiśniewa/Henrykowa poprzez montaż luster drogowych.

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

Wiśniewo / Henryków

Istotne informacje o lokalizacji

Wybrane skrzyżowania na terenie Wiśniewa / Henrykowa


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Użytkowanie 24h/7dni/365dni


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zakup i montaż luster na wybrane skrzyżowania na terenie Wiśniewa, w przypadku których widoczność jest ograniczona (np. wysoki płot, duże krzewy, układ drogowy) a ruch samochodowy znaczny.Obszar Wiśniewa w ostatnich miesiącach znacząco rozwija się poprzez nowe inwestycje developerów oraz osób indywidualnych co przekłada się na większy ruch samochodowy na głównych drogach naszego obszaru. Podstawowe lokalizacje które objęte zostałyby projektem to m.in. skrzyżowania:

- Szałwiowa - Kąckiego

- Kąckiego - Żywiczna

- Żywiczna - Kołacińska

- Żywiczna - Sąsiedzka

- Szałasa - Fleminga

Docelowo projekt można rozszerzyć o dodatkowe skrzyżowania wybrane w ramach konsultacji społecznychWstępnie Zarząd Dróg Miejskich - zarządca skrzyżowania Kołacińska - Żywiczne wydał negatywną opinię.

Realizacja projektu uzależniona będzie od pozytywnego zatwierdzenia projektu organizacji ruchu przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Pilotażowo ustawiono już w ostatnich latach kilka luster co znacząco przełożyło się na zwiększenie bezpieczeństwa w tych obszarach co potwierdza celowość przedsięwzięcia (np. skrzyżowanie Kąckiego i Fleminga)


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

5 luster drogowych z montażem x 1 000 zł = 5 000 PLN.

Ewentualne niższe koszty pozwolą na ustawienie dodatkowych luster na innych niebezpieczenych skrzyżowaniach


Całkowity koszt projektu: 5 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Artykul LUSTRA DROGOWE.pdf