Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2018-01-20 10:17:20
Powrót do projektu

Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Trakt Lubelski

status: Zgłoszony


Ciąg pieszo - rowerowy w ul. Trakt Lubelski, odcinek od ronda Trakt Lubelski/Zwoleńska do posesji Trakt Lubelski 167ul. Przygodnej. Długość ciągu - 250 190 m, szerokość - 3 m. Ciąg będzie naturalną kontynuacją prawie 2-kilometrowej ścieżki rowerowej wzdłuż Traktu Lubelskiego, której budowa rozpocznie się w 2018 r. na odcinku: rondo z ul. Zwoleńską - planowane rondo z ul. Borowiecką.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.135351061820984135351061821
szerokość geograficzna: 52.197372045751871973720457519

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Dz. ew. 16/2 z obrębu 3-13-26 i dz. ew. nr 30/20 z obrębu 3-13-31.

Własność gruntów: Miasto Stołeczne Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji

Dzielnica Wawer, osiedle Zerzeń. Ulica Trakt Lubelski, na odcinku od ronda Trakt Lubelski/Zwoleńska do posesji Trakt Lubelski 167, gdzie mieści się Przychodnia Rejonowa nr 5.skrzyżowania Trakt Lubelski/Przygodna - bezpośrednio w rejon Szkoły Podstawowej nr 109, ul. Przygodna 2


Klasyfikacja projektu

 • komunikacja/drogi
 • sport
 • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Trakt Lubelski jest drogą publiczną - ciąg pieszo-rowerowy będzie ogólnodostępny dla każdego obywatela.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada kontynuację budowy ciągu rowerowego w ul. Trakt Lubelski. W 2018 r. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych planuje remont ulicy Trakt Lubelski na odcinku od ronda Trakt Lubelski/Zwoleńska do planowanego ronda Trakt Lubelski/Borowiecka. W jego ramach ZMID planuje budowę ścieżki rowerowej o długości prawie 2. km wzdłuż zachodniej strony Traktu.

Planowany projekt budżetu partycypacyjnego pozwoli na przedłużenie ciągu rowerowego o 250 190 m, co umożliwi m.in. bezpieczny dojazd rowerem w bezpośredni rejon umożliwi dzieciom bezpieczne dotarcie rowerem praktycznie wprost na teren Szkoły Podstawowej nr 109 przy ul. Przygodnej 2 oraz do Przychodni Rejonowej nr 5.

W ramach projektu budżetu partycypacyjnego zakłada się likwidację istniejącego chodnika, wykonanie robót ziemnych, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego oraz nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego z asfaltu oraz przesunięcie 5. słupów oświetleniowych, kolidujących z projektowanych ciągiem. Konieczne będzie też wdrożenie nowej organizacji ruchu.

Budowa tego 250niespełna 200-metrowego ciągu pieszo-rowerowego jako projektu w ramach budżetu partycypacyjnego będzie też doskonałym impulsem dla władz m. st. Warszawy - dla Zarządu Dróg Miejskich, który jest właścicielem (zarządcą) Traktu Lubelskiego - do wydłużania bezpiecznej drogi dla rowerów poprzez budowę w najbliższych latach ciągu pieszo-rowerowego na kolejnych odcinkach Traktu Lubelskiego (jest na to miejsce - foto w załączeniu). W niedługiej perspektywie umożliwi to bezpieczne przemieszczanie się rowerem wzdłuż całej długości tego jednego z głównych szlaków komunikacyjnych Wawra. Możliwy będzie, na przykład, dojazd do istniejącej już ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż ulicy Kadetów, co będzie kolejnym krokiem w kierunku tworzenia systemu ciągów rowerowych w Wawrze.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Rower - w metropoliach, do jakich dołącza Warszawa - od dawna zajmuje równoprawne miejsce wśród miejskich środków transportu. Zdrowy (serce, kręgosłup), ekologiczny (nie powoduje hałasu i nie wydziela spalin - SMOGU!), mobilny (nie straszny mu korek) i oszczędny. Aby jednak bezpiecznie przemieszczać się po mieście rowerem potrzeba dostosować infrastrukturę, która pozwoli komfortowo dotrzeć jeśli nie w każdy zakątek, to chociaż w każdy rejon miasta. Sprawa bezpieczeństwa podróży rowerem nabiera szczególnej wagi, kiedy poruszają się nim nasze dzieci.Proponowany ciąg pieszo-rowerowy pozwoli bezpiecznie dojechać jedną z głównych dróg w bezpośredni rejon szkoły podstawowej, której uczniowie już dawno docenili rower (foto w załączniku)


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wykonanie dokumentacji technicznej:

- 12 500,00 zł

Budowa ciągu pieszo-rowerowego: 250

190 m dł. x 3 m szer. = 750 570 m2

Koszt usunięcia istniejącego chodnika, roboty ziemne, podbudowa, warstwa wiążaca i ścieralna z asfaltu + roboty towarzyszące = 250 zł / 1m2 750

570 m2 x 250 zł / 1m2 = 187 500142 500,00 zł

Przestawienie 5. słupów oświetleniowych, kolidujących z ciągiem:

5 x 9 000 zł / 1 szt, = 45 000,00 zł

Łączny koszt wykonania ciągu pieszo - rowerowego: 200 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 200 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty remontu i napraw wynikających z bieżącej eksploatacji plus koszt odśnieżania.


Całkowity koszt eksploatacji: 500,00 zł

Załączniki

 • znak_c13_16_pr.png.png
 • Plan remontu ul. Trakt Lubelski - plan 2.png
 • Tr Lub 1.jpg
 • Tr Lub 2.jpg
 • Tr Lub 3.jpg
 • SP109 rowerowy maj 1.jpg
 • SP109 rowerowy maj 2.jpg