Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2018-05-29 13:48:29
Powrót do projektu

Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicy Klasyków

status: Zgłoszony


Projekt zakłada doświetlenie przejść dla pieszych na ulicy Klasyków.

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

Białołęka, ulica Klasyków

Istotne informacje o lokalizacji

Dwa przejścia dla pieszych na ulicy Klasyków w rejonie Kościoła parafialnego p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ( mapa załącznik nr 1).


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogólnodostępność zgodna z definicją.


Pełny opis projektu

Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicy Klasyków


Uzasadnienie dla realizacji projektu

1. Większa czujność i koncentracja kierowców w miejscach, gdzie piesi przekraczają drogę.

2. Redukcja prędkości - doraźny sygnał ostrzegawczy aktywowany we właściwym momencie jest bardziej efektywny niż sygnał ostrzegawczy ciągły.

3. Wzrost bezpieczeństwa pieszych - przejścia dla pieszych wyposażone w systemy aktywnych przejść, zdecydowanie zwiększają poziom bezpieczeństwa osób przekraczających przejście.

Testy bezpieczeństwa przeprowadzone m.in. przez szwedzki Generalny Zarząd Dróg oraz Instytut Dróg i Transportu dowiodły, iż w momencie gdy system jest aktywny, kierowcy zwalniają średnio o 13-20 km/h. Ta różnica w prędkości może oznaczać granicę między życiem, a śmiercią.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszty:

Malowanie w technologii chemoutwardzalnej – 250 m – 16 250 zł

Doświetlenie przejść projekt + wykonawstwo – 80 000 zł
Całkowity koszt projektu: 96 250,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • załącznik 1.JPG
  • załącznik 2.jpg
  • załącznik 3.jpg