Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2018-01-30 09:12:30
Powrót do projektu

Zamontowanie spowalniaczy na ul. Chrościckiego

status: Zgłoszony


Zamontowanie czterech spowalniaczy (progów wyspowych) na dwóch pasach ruchu na ulicy Chrościckiego na wysokości numerów (mniej więcej) 29, 35, 41-43, 59-61

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.899053812026978902122259140015
szerokość geograficzna: 52.20857971096708620798800114708

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Ul. Ks J. Chrościckiego 29, 35, 41-43, 59-61

Istotne informacje o lokalizacji

Ul. Ks.J. Chrościckiego - przed przystankami autobusowymi i przejściami dla pieszych


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • bezpieczeństwo

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • osoby z niepełnosprawnością
  • wszyscy piesi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Dla wszystkich pieszych, mieszkańców,


Pełny opis projektu

Spowalniacze - progi wyspowe - były by zamontowane na dwóch pasach ruchu, w czterech miejscach, przed często używanymi przejściami (od al. 4 Czerwca 1989 r.): przy ul. Głubczyckiej (przystanek autobusowy), pomiędzy przejściami przy ul. Szuberta a ul. Urszuli, pomiędzy ul. Urszuli a Tumską i przed przystankiem przy ul. Rybnickiej. Nie utrudniają przejazdu autobusom, gdyż ich szerokość mieści się pomiędzy osiami kół, jak np. na ul. Księcia Janusza


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ul. Chrościckiego jest ulicą z pierwszeństwem przejazdu. Odkąd została otwarta Al. 4 Czerwca 1989 r. bardzo wzmógł się ruch na tej ulicy. Nie ma na niej żadnej sygnalizacji świetlnej, która by spowalniała samochody . Przejście rano przez ulicę do szkoły podstawowej na Przepiórki czy na Promienistą jest dla dzieci niebezpieczne, gdyż samochody nie zwalniają, nie przepuszczają pieszych a nawet często wyjeżdżają za autobusu i wjeżdżają na pasy dla pieszych, sama byłam świadkiem takich sytuacji. Dzięki spowalniaczom zostanie zredukowana prędkość samochodów a przejście rano na drugą stronę ulicy Chrościckiego będzie bezpieczniejsze dla wszystkich mieszkańców, szczególnie dla dzieci, młodzieży czy osób starszych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Na jednym pasie, w jednym kierunku:

cena progu wyspowego Quartet M o wymiarach 2000x1800x65 mm - brutto 2600 zł. szt. x 8 = 20800 zł

zainstalowanie progów na jednym pasie ruchu 2500 zł x 8 = 20000 zł

projekt czasowej organizacji ruchu 1500 zł. x 4 = 6000 zł

razem 46 800 zł.


Całkowity koszt projektu: 46 800,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki