Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2018-04-06 09:48:06
Powrót do projektu

Azyle dla pieszych i spowalniacze na ul. Chrościckiego

status: Zgłoszony


Zamontowanie dwóch par spowalniaczy (progów wyspowych) na dwóch pasach ruchu na ulicy Chrościckiego pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Szuberta i ul. Urszuli oraz pomiędzy ul. Urszuli a ul. Tumską. Budowa azyli dla pieszych na obu przejściach przy ul. Rybnickiej. Budowa przejścia z azylem w rejonie skrzyżowania z ul. Głubczycką lub ul. Latarnika.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.90212225914
szerokość geograficzna: 52.2079880011471

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Ul. Ks J. Chrościckiego pomiędzy ul. Latarnika i ul. Rybnicką

Istotne informacje o lokalizacji

Ul. Ks J. Chrościckiego pomiędzy ul. Latarnika i ul. Rybnicką


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • bezpieczeństwo

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • osoby z niepełnosprawnością
  • wszyscy piesi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Dla wszystkich pieszych, mieszkańców,


Pełny opis projektu

Spowalniacze - progi wyspowe - były by zamontowane na dwóch pasach ruchu na ulicy Chrościckiego pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Szuberta i ul. Urszuli oraz pomiędzy ul. Urszuli a ul. Tumską. Nie utrudniają przejazdu autobusom, gdyż ich szerokość mieści się pomiędzy osiami kół, jak np. na ul. Księcia Janusza.Ze względu na wymagane przepisami odległości progów od skrzyżowań, nie ma możliwości instalacji progów na pozostałym odcinku. W zamian powstaną azyle dla pieszych na obu przejściach przy ul. Rybnickiej. Przewidziana jest również budowa nowego przejścia z azylem w rejonie skrzyżowania z ul. Głubczycką lub ul. Latarnika. W rejonie przejść niezbędne jest poszerzenie jezdni aby było miejsce na azyl pomiędzy pasami ruchu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ul. Chrościckiego jest ulicą z pierwszeństwem przejazdu. Odkąd została otwarta al. 4 Czerwca 1989 r. bardzo wzmógł się ruch na tej ulicy. Nie ma na niej żadnej sygnalizacji świetlnej, która by spowalniała samochody. Przejście rano przez ulicę do szkoły podstawowej na Przepiórki czy na Promienistą jest dla dzieci niebezpieczne, gdyż samochody nie zwalniają, nie przepuszczają pieszych a nawet często wyjeżdżają za autobusu i wjeżdżają na pasy dla pieszych, sama byłam świadkiem takich sytuacji. Dzięki spowalniaczom zostanie zredukowana prędkość samochodów a przejście rano na drugą stronę ulicy Chrościckiego będzie bezpieczniejsze dla wszystkich mieszkańców, szczególnie dla dzieci, młodzieży czy osób starszych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

2 zestawy progów zwalniających

3 azyle na przejściach

wyznaczenie nowego przejścia

poszerzenie jezdni w rejonie azyli

dokumentacja projektowa


Całkowity koszt projektu: 120 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Utrzymanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki