Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Dzielnicy Bielany - zmiany z 2018-01-25 12:13:25
Powrót do projektu

Nasze bezpieczeństwo – pierwsza pomoc

status: Zgłoszony


Kontynuacja programu, który zapoczątkowała nauczycielka SP 209 w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2015, 2016,2017,2018

Projekt adresowany do uczniów Szkoły Podstawowej nr 209 oraz uczniów z pobliskich przedszkoli. Zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym jest priorytetem dla każdego uczestnika. Dziecko nauczy się właściwych reakcji w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu . Zdobędzie wiedzę i umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9394907951355
szerokość geograficzna: 52.2833871582016

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

al.Reymonta 25

Istotne informacje o lokalizacji

Terenie Szkoły Podstawowej nr 209, Przedszkola nr 309, Przedszkola nr 409


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt adresowany do 720 uczniów Szkoły Podstawowej nr 209 oraz uczniów z pobliskich przedszkoli. Objęte będą wszystkie dzieci z klas 0-VI SP 209 oraz dzieci z najstarszych grup z Przedszkola nr 309, Przedszkola nr 409

Nauczyciele w/w przedszkoli nawiązali współpracę i uczestniczą w projekcie w latach ubiegłych. Informacja o projekcie na www.bielany.waw.pl, stronie internetowej szkoły, plakaty w gablotach przedszkolnych


Pełny opis projektu

Wychowanie młodego człowieka odpowiedzialnego za siebie i innych – to jedno z głównych zadań szkoły. Program edukacja dla bezpieczeństwa wynika z funkcji wychowawczej naszej szkoły . W Szkole Podstawowej nr 209 są 30 oddziały. W klasach 0-VI średnio uczy się od 22 uczniów co daje około 660 uczniów plus 60 przedszkolaków. Każdy z nas może być osobą poszkodowaną lub też przyczynić się do ratowania życia innemu człowiekowi. Dzieci mieszkają w jednej dzielnicy na jednym osiedlu. Codziennie w okresie wiosenno – letnim spotykają się na placu zabaw. Dobrze byłoby, gdyby każde znało podstawy udzielania pierwszej pomocy i umiało zachować się w różnych sytuacjach zagrożenia, które spotykamy w codziennym życiu. Temu celowi służy opracowany dwu godzinny cykl zajęć „Nasze bezpieczeństwo – pierwsza pomoc” skierowany do dzieci. Scenariusz zajęć jest równocześnie realizacją części ścieżki prozdrowotnej. Projekt będzie realizowany w ramach zajęć pozalekcyjnych w każdej klasie. Wszystkie dzieci będą objęte programem. Dwie godzina będą to zajęcia z bandażowania, opatrywania ran po skaleczeniach, stłuczeniach, zwichnięciach. Kolejne dwie godziny to zajęcia praktyczne z fantomem. Dzieci z przedszkoli z najstarszej grupy objęte będą dwoma godzinami zajęć. W szkole posiadamy cztery fantomy oraz cztery małe lalki. Do realizacji projektu będą wykorzystane środki opatrunkowe , artykuły piśmiennicze, które zostaną zakupione. Dzieci będą podzielone na grupy. W grupie będzie od 3 do 4 uczniów dzięki temu każdy uczeń może ćwiczyć na fantomie. Praca w małych grupach umożliwi naukę prawidłowego wykonania oddechu ratowniczego i ucisku klatki piersiowej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Uczeń po zakończonym projekcie będzie wiedział, że bezpieczeństwo jego i rówieśników w ogromnym stopniu zależy od niego samego. Jeżeli on będzie umiał udzielić pierwszej pomocy , to na pewno może to pomóc w uratowaniu zdrowia, a nawet życia kolegi lub koleżanki. Cztery godziny zajęć w każdym roku szkolnym , to początek wielkiego przedsięwzięcia na następne lata. Aby nie bać się ratować musimy nauczyć się tego dobrze. Projekt to wskazówka jak należy postąpić w sytuacjach zagrożenia. Kolejne lata to kontynuacja zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej. Tylko utrwalenie, pogłębienie wiedzy na temat bezpieczeństwa ma sens. Nic nie jest ważniejsze od życia człowieka.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

liczba szkół, przedszkoli objętych projektem 3,00

liczba dzieci uczestniczących w projekcie 720,00

łączna liczba godzin zajęć (liczba grup) 30x (liczba godzin)4 = 120,001 Koordynator-wynagrodzenie

Liczba godzin 30 x stawka za 1 godzinę-85 zł 2 550,00zł

2 Kwota wynagrodzenia (liczba godzin 120 x 85zł/godz.) 10 200,00zł

3 Pochodne od wynagrodzeń (ok.19% od 12 750,00 zł.) 2 422,50zł

4 środki opatrunkowe 500,00zł

5 Reklama: zakup papieru, toneru, wydruk plakatów itp. 800,00zł

7 Zakup środków czystości (dla szkoły w której realizowany jest projekt) 800,00zł

8 Opłata za media (energia elektryczna, zużycie wody) 900,00zł
Całkowity koszt projektu: 18 172,50 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Obraz 011.jpg
  • CAM03090.jpg
  • IMG_20160519_113125.jpg
  • IMG_20170608_144300.jpg