Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

slacek - zmiany z 2018-04-04 15:56:04
Powrót do projektu

Nasze bezpieczeństwo – pierwsza pomoc

status: Zgłoszony


Kontynuacja programu, który zapoczątkowała nauczycielka SP 209 w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2015, 2016, 2017, 2018. Projekt adresowany do uczniów bielańskich szkół i przedszkoli. Zapewnienie bezpieczeństwa sobie i innym jest priorytetem dla każdego uczestnika. Dziecko nauczy się właściwych reakcji w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu. Zdobędzie wiedzę i umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy.


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9394907951355
szerokość geograficzna: 52.2833871582016

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

al. Reymonta 25

Istotne informacje o lokalizacjiTerenie Szkoły Podstawowej

Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt adresowany jest do 720 uczniów z bielańskich szkół i przedszkoli. Na udział w projekcie będzie można się zapisać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 209 lub mailowo. Informacja o projekcie na www.bielany.waw.pl, stronie internetowej szkoły, plakaty w gablotach przedszkolnych. Projekt realizowany będzie w godzinach umożliwiających udział w nim zainteresowanych.


Pełny opis projektu

Wychowanie młodego człowieka odpowiedzialnego za siebie i innych – to jedno z głównych zadań szkoły. Program edukacja dla bezpieczeństwa wynika z funkcji wychowawczej naszej szkoły. Każdy z nas może być osobą poszkodowaną lub też przyczynić się do ratowania życia innemu człowiekowi. Dzieci mieszkają w jednej dzielnicy na jednym osiedlu. Codziennie w okresie wiosenno – letnim spotykają się na placu zabaw. Dobrze byłoby, gdyby każde znało podstawy udzielania pierwszej pomocy i umiało zachować się w różnych sytuacjach zagrożenia, które spotykamy w codziennym życiu. Temu celowi służy opracowany dwu godzinny cykl zajęć „Nasze bezpieczeństwo – pierwsza pomoc” skierowany do dzieci. Scenariusz zajęć jest równocześnie realizacją części ścieżki prozdrowotnej. Projekt będzie realizowany w ramach zajęć pozalekcyjnych w każdej klasie. Wszystkie dzieci będą objęte programem. Dwie godzina będą to zajęcia z bandażowania, opatrywania ran po skaleczeniach, stłuczeniach, zwichnięciach. Kolejne dwie godziny to zajęcia praktyczne z fantomem. Dzieci z przedszkoli z najstarszej grupy objęte będą dwoma godzinami zajęć. W szkole posiadamy cztery fantomy oraz cztery małe lalki. Do realizacji projektu będą wykorzystane środki opatrunkowe , artykuły piśmiennicze, które zostaną zakupione. Dzieci będą podzielone na grupy. W grupie będzie od 3 do 4 uczniów dzięki temu każdy uczeń może ćwiczyć na fantomie. Praca w małych grupach umożliwi naukę prawidłowego wykonania oddechu ratowniczego i ucisku klatki piersiowej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Uczeń po zakończonym projekcie będzie wiedział, że bezpieczeństwo jego i rówieśników w ogromnym stopniu zależy od niego samego. Jeżeli on będzie umiał udzielić pierwszej pomocy , to na pewno może to pomóc w uratowaniu zdrowia, a nawet życia kolegi lub koleżanki. Cztery godziny zajęć w każdym roku szkolnym , to początek wielkiego przedsięwzięcia na następne lata. Aby nie bać się ratować musimy nauczyć się tego dobrze. Projekt to wskazówka jak należy postąpić w sytuacjach zagrożenia. Kolejne lata to kontynuacja zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej. Tylko utrwalenie, pogłębienie wiedzy na temat bezpieczeństwa ma sens. Nic nie jest ważniejsze od życia człowieka.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych- liczba

Liczba dzieci uczestniczących w projekcie - 720,00 - łączna

Łączna liczba godzin zajęć (liczba grup) 30x (liczba godzin) 4 = - 120,00- koordynatorKoordynator-wynagrodzenie (liczba godzin 24 x stawka za 1 godzinę-70 zł) - 1 680,00 zł

- kwota Kwota wynagrodzenia prowadzących zajęcia (liczba godzin 120 x 70zł/godz.) - 8 400,00 zł razem wynagrodzenia 10 800,00zł - pochodne

- Pochodne od wynagrodzeń (20% od 10 800,00 zł) - 2 016,00 zł

- Dyplomy - dyplomy 1 440,00zł

- środki Środki opatrunkowe - 500,00 zł

- reklamaReklama: zakup papieru, toneru, wydruk plakatów itp. - 800,00 zł

- zakup Zakup środków czystości (dla szkoły w której realizowany jest projekt) - 800,00 zł

- opłata Opłata za media (energia elektryczna, zużycie wody) - 900,00 zł


Całkowity koszt projektu: 16 536,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Obraz 011.jpg
  • CAM03090.jpg
  • IMG_20160519_113125.jpg
  • IMG_20170608_144300.jpg