Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2018-05-29 13:56:29
Powrót do projektu

Montaż lustra drogowego przy skrzyżowaniu ulic Fletniowej i Mehoffera.

status: Zgłoszony


Projekt zakłada montaż lustra drogowego.

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

Skrzyżowanie ulic Fetniowej i Mehoffera.

Istotne informacje o lokalizacji

Skrzyżowanie ulic Fetniowej i Mehoffera.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zgodne z definicją ogólnodostępności.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada montaż lustra w ten sposób, aby ułatwiło ono widoczność kierowcom pojazdów jadących ulicą Fletniową, a które będą włączały się do ruchu w ulicy Mehoffera ( załącznik 1, 2 ).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecna geometria skrzyżowania ulic Fletniowej i Mehoffera ogranicza widoczność kierowcom pojazdów nadjeżdżających ulicą Fletniową i dalej jadących ulicą Mehoffera lub ją przecinających. Powoduje to wiele niebezpiecznych sytuacji drogowych. Montaż lustra zwiększy bezpieczeństwo w tym rejonie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zakup, projekt, montaż - 4000zł.


Całkowity koszt projektu: 4 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Ewentualna konserwacja znaku. Będą to jednak koszty minimalne.


Całkowity koszt eksploatacji: 100,00 zł

Załączniki

  • załącznik 1.JPG
  • załącznik 2.jpg