Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2018-04-17 15:53:17
Powrót do projektu

Remont chodnika ulica Mehoffera od ul. Fletniowej do torów kolejowych

status: Zgłoszony


Projekt zakłada remont chodnika przy ul. Mehoffera.

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

Białołęka, ulica Mehoffera.

Istotne informacje o lokalizacji

Wzdłuż ulicy Mehoffera na odcinku od ulicy Fletniowej do torów kolejowych ( załącznik nr 1).


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogólnodostępny zgodnie z definicją.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada remont istniejącego chodnika wzdłuż ulicy Mehoffera na odcinku ulicy Fletniowej do torów kolejowych. Remont istniejącego chodnika obejmowałby wymianę krawężników i płyt chodnikowych oraz utwardzenie wjazdów na posesje, które znajdują się w linii chodnika.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Jest to najbardziej zniszczony odcinek chodnika, który istnieje przy ulicy Mehoffera, a na niektórych odcinkach w ogóle nie istnieje. Służy on między innymi jako część dojścia do stacji kolejowej Choszczówka.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt jednego metra bieżącego 250 zł brutto. Do wykonania 233 m/b.


Całkowity koszt projektu: 58 250,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty sprzątania i odśnieżania 1800zł.


Całkowity koszt eksploatacji: 1 800,00 zł

Załączniki

  • załacznik 1.JPG