slacek - zmiany z 2018-04-04 13:45:04
Powrót do projektu

Pofilozofujmy. Zajęcia z filozofii

status: Zgłoszony


Atrakcyjne zajęcia z filozofii w formie zabaw, ćwiczeń, dyskusji i gier dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat (I-VIII klasa szkoły podstawowej).

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9566783905029
szerokość geograficzna: 52.274158008406

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. L.Staffa 21

Istotne informacje o lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 187 im. A. Mickiewicza


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych (nie wcześniej niż o 14.45). W 1 cyklu utworze zostaną 3 grupy zajęciowe, podzielone wg wieku uczestników. 1 cykl zajęć równy będzie 1 semestrowi roku szkolnego (w przybliżeniu luty-czerwiec 2019, wrzesień-grudzień 2019). Uczestnicy będą rekrutowani za pomocą plakatów dostarczonych do szkół i przedszkoli w rejonie Słodowca, strony internetowej szkoły, strony Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.


Pełny opis projektu

Organizacja zajęć z filozofii dla dzieci i młodzieży w celu zainteresowania uniwersalnych wartości, rozwoju umiejętności twórczego, logicznego i samodzielnego myślenia. Forma zajęć będzie dostosowana do wieku uczestników i obejmować będzie m.in. gry, warsztaty i dyskusje. Dynamiczny sposób prowadzenia zajęć sprawi, że będą one atrakcyjne również dla młodszych dzieci.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Celem projektu jest zaproponowanie uczestnikom interesujących, dostosowanych do wieku odbiorców zajęć z filozofii, prowadzonych w atrakcyjnej formie. Rezultatem będzie nabycie wiedzy z zakresu filozofii i zainteresowanie uczestników tą dziedziną nauki, rozwój wiedzy ogólnej oraz pożyteczne i rozwijające spędzanie wolnego czasu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychLiteratura pomocnicza 1 009,00 zł Wynagrodzenie prowadzącego zajęcia (128 godz.) 12 800,00 zł Wynagrodzenie koordynatora 2 600,00 zł Materiały do zajęć (papier, ksero. toner)

- Wynagrodzenia z pochodnymi - 14 112,00 zł

- Książki do filozofii - 150,00 zł

- Ćwiczenia np. komiksy - 1 000,00 zł

- Materiały pomocnicze - 1 200,00 zł Promocja

- Reklama - 800,00 zł Środki czystości 900

- Zakup środków czystości - 800,00 zł

- Opłata za media - 900,00 zł


Całkowity koszt projektu: 19 20018 962,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki
  • Kosztorys.pdf
    • Zasada ogólnododstępności.pdf
    • Zgoda dysponenta terenu.pdf